Bilgiler alınıyor...

01.01.2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddesi hakkında - 24.12.2018

Sayın Üyemiz,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) 3 üncü maddesi birinci fıkrasında (d) bendi Değerleme Uzmanı tanımlanmaktadır. Yönetmelik hükümleri çerçevesince 01.01.2019 tarihi itibariyle Yönetmelik çerçevesince değerleme hizmeti yalnızca Değerleme Uzmanları tarafından verilebilecektir.

31.12.2018 tarihi itibariyle Değerleme Kuruluşlarında istihdam edilen ya da sözleşme ihdas etmek üzere Değerleme Kuruluşlarına değerleme hizmeti veren kişilerin, lisans sahibi olmalarının yanı sıra mesleki iş tecrübesi koşulunu sağladıklarını tevsik etmeleri gerekmektedir. 01.01.2019 tarihi itibariyle, Birlik Üyesi olmayanlar, lisans belgesi olmayanlar ya da lisans belgesi olduğu halde tecrübe koşulunu tevsik edemeyen kişiler değerleme faaliyetinde bulunamayacaklardır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği