Bilgiler alınıyor...

Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hakkında - 27.12.2018

Sayın Üyemiz,

 

İlgili mevzuat çerçevesince Değerleme Uzmanları için aranan tecrübe koşulunun tevsiki hususunda 07.12.2018 ve 10.12.2018 tarihli duyuruları takiben tereddütte kalınan hususlar Birliğimize iletilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konulara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

  1. Lisans tarihi 17.07.2014 tarihinden önce olan Değerleme Uzmanları, tecrübe koşulunu lisans belgesi başvurusu aşamasında tevsik etmişlerdir. Bu nedenle tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğimize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
  2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile düzenlendiği üzere, tecrübe şartının sağlandığını tevsik eden rapor sunamayan veya diğer şartları taşımadığı için başvuruda bulunamayan adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmaktadır. Söz konusu eğitimler sonucu tecrübe şartını sağladıklarını gösterir belgeye sahip olan Değerleme Uzmanlarının Birliğimize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
    1. Yetkinin Birliğimize devredildiği 10.12.2018 tarihinden sonra çalışmaya başlayacak, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarında kadrolu ya da sözleşmeli çalışacak Değerleme Uzmanlarının mevzuatla belirlenen mesleki tecrübeye sahip olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde bir Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışırken 10.12.2018 tarihinden sonra başka bir Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunda istihdam edilmeleri ya da sözleşme ile hizmet vermeleri durumunda mesleki tecrübeye sahip olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir.  
    2. Değerleme faaliyeti ile iştigal etmeyen lisans sahiplerinin, tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğe başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan 24.12.2018 tarihli “01.01.2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddesi hakkında” ki duyurumuz ise 01.01.2019 tarihi itibariyle değerleme hizmetlerinin sadece Değerleme Uzmanları tarafından verilebileceğine yöneliktir. Bu kapsamda lisans sahiplerinin tecrübe koşulunun tevsiki hususundaki uygulamada yukarıda yer verilen hususlar geçerlidir.

Bununla birlikte Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, hizmet verdikleri Bankalar tarafından Birliğimiz duyurusu gerekçe gösterilerek, değerleme uzmanlarının lisans bilgisinin yanı sıra tecrübe koşulunun da yeniden tevsik edilmesinin talep edildiğini Birliğimize iletilmektedirler. Uygulamada ve koşullarda bir değişiklik olmamasına rağmen, söz konusu talepler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulundan yazılı olarak görüş talep edilmiş olup alınacak görüş ayrıca duyurulacaktır.

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği