Bilgiler alınıyor...

Yönetim Kurulu

Şinasi BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Aykut DİLİBAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Ali HEPŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Makbule YÖNEL MAYA*
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Şahin AKAR**
Yönetim Kurulu Üyesi

Zuhal BALSARI​
Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

 

Erdem YILMAZ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Murat BERBEROĞLU​
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Necdet ALMAÇ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Tayfun ÖZKAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Tolga KOT​
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Arves Gay.Değ. ve Dan.A.Ş.​
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Karat Taşınmaz Değ.A.Ş.
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

(*) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tüzel kişiliğini Sn. Makbule YÖNEL MAYA temsil etmektedir.

(**) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tüzel kişiliğini Sn. Mehmet Şahin AKAR temsil etmektedir.

 

Yönetim Kurulu;

  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • İki asil ve iki yedek bağımsız üye ise, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından,

Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Üyeleri, üst üste en fazla iki dönem görev alabilirler. Aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından önerilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik başvuruları, seçimli Genel Kurul öncesi Birliğimiz internet adresi üzerinden duyurulmakta olup başvuruda bulunan adaylar Aday Öneri Komitesi’ne sunulur. Aday Öneri Komitesi, Birliğimiz Statüsü ile düzenlenmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Birlik Başkanı veya belirledikleri temsilcileri olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının;

  • Birlik üyesi değerleme kuruluşları nezdinde son 5 yılda fiili bir görev almamış olması ve değerleme kuruluşlarıyla danışmanlık dahil iş ve ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
  • Sermaye piyasaları alanında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz 22.02.2017 tarihli altıncı olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları