Bilgiler alınıyor...

Etkinlikler
Tüm Eğitim Duyurularımız
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Ekim-Aralık Dönemi Eğitim Kataloğu
Uzaktan Canlı Eğitimlere Katılanların Geri Dönüşlerinden Bazıları ve Uzaktan Canlı Eğitimlerimizden Kısa Bölümler
01 Aralık 2018 “Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” Semineri ve “İmar Barışı: Sorunlar ve Çözümler” Paneli
"Temel Muhasebe ve Mizan Okuma" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Kasım 2018 Programı)
"Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Adım Adım Konut Değerlemesi" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Bilirkişilik (2. Modül)" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
Eğitim Akademisi Eğitmen Başvuruları
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Bilirkişilik (1. Modül)" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
20 Ekim 2018 "Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları" Eğitimi
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Örnek Uygulamalarla Bilirkişilik" Eğitimi İzmir'de Gerçekleşti.
"Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Örnek Uygulamalarla Bilirkişilik" Eğitimi Adana'da Gerçekleşti.
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Eğitim Kataloğu
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Mayıs 2018 Programı)
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Ocak-Mart Dönemi Eğitim Kataloğu
"Zarar- Ziyan Tazminatlarında Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Üst Hakkın Değerlemesi" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"İrtifak Hakkı Tesisi ile İlgili Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
TDUB Eğitim Akademisi "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Ocak-Şubat 2018 Programı)
"Etkili Raporlamanın Temel Esasları" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Gelir Getirici Mülklerin Analizi" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Arsa Değerlemede Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik 'Gayrimenkul Değerleme Esasları’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
17 Şubat "İmar Planları, Parselasyon, Yapı İzinleri, İmarda Kazanılmış Hak, İmarda Özel Durumlar" Eğitimi İstanbul'da Gerçekleşti.
"Meyveli ve Meyvesiz Bahçelerde Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Yapı Bilgisi ve Proje Okuma" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik 'Gayrimenkul Mevzuatı’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kat Mülkiyeti- Kat İrtifakı Uygulamaları" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Tarım Arazilerinde Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Proje Fizibilite Süreçleri" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik 'İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Bilirkişi Raporunun Hazırlanması" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi+Uygulama" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
TDUB Eğitim Akademisi 2017 Yılı Raporu
23 Aralık 'Yapı Bilgisi ve Proje Okuma' Eğitimi İstanbul'da Gerçekleşti.
'Kamulaştırmada Bilirkişi Raporlarında Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri-Kamulaştırmada Kapitalizasyon Oranı Hesaplaması ve Uygulamada Kullanım Esasları' Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
Toplam 151  Kayıt ve 4  sayfa.
1.  Sayfa - 1 - 40 arası kayıtlar gösteriliyor.