Bilgiler alınıyor...

TAKBİS Hizmeti Hakkında - 17.10.2019

Sayın Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında bulunan protokol çerçevesinde Birliğimiz üyeleri tapu sicil ve kadastro verilerine TAKBİS aracılığıyla elektronik ortamda ulaşmaktadırlar. TAKBİS ekranları, özellikle proje görüntüleme modülündeki teknik sıkıntılar, aynı anda sisteme giriş yapılamaması nedeni ile hizmet alımında sorun yaşanmasına neden olmaktaydı. Değerleme faaliyetinin yavaşlamasına ve vakit kaybına neden olan bu husus mesleğimizin en önemli konusu haline gelmişti. Göreve geldiğimiz tarih itibari ile 5 aylık süreçte sektörün önemli sorunu olan bu hususta çalışmalar gerçekleştirdik. TKGM nezdindeki girişimlerimiz sonucunda; anılan hizmet kapsamında kullanılan arayüz ekranları yeniden hazırlanmış, sıkıntılara yönelik çözümler getirilmiş, ortak havuzdan veri erişimi sağlanmış, proje inceleme ve erişim süreleri kısaltılmıştır. Bu süreçte taleplerimize destek veren başta Sayın Genel Müdür M.Zeki ADLI olmak üzere TKGM’ye teşekkürlerimizi sunarız. Sistemin açılmasını takiben ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz.

Yapılan çalışmalar kapsamında sistem değiştirilmiş olup anılan ekranlara giriş şifreleri ve kullanıcı isimleri de değiştirilecektir. Birliğimiz Üyeleri TKGM’ye kullanıcı olarak bildirilecek olup sisteme giriş ve kullanım kılavuzu ile ilgili duyuru yakın zamanda yapılacaktır.

Bu kapsamda,

•          Gerçek kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları; Üye bilgilerinin elektronik ortamda izlendiği sicil ekranlarından (www.tdub.org.tr internet adresinde Gerçek Kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Uzmaları Giriş üzerinden sisteme erişerek, başta iş bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Sözleşme ile değerleme hizmeti veren değerleme uzmanları eksiksiz olarak hizmet verdiği tüm değerleme kuruluşları ile ilgili sözleşmeleri sisteme tanımlamalıdırlar.

•          Tüzel Kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, başta personel kadrosu olmak üzere merkez ve merkez dışı örgütleri dâhil tüm bilgilerin güncel olduğunu kontrol etmelidirler. Sözleşme ile hizmet alınan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ile ihdas edilen sözleşmelerin sistemde tanımlı olduğunu kontrol etmelidirler.

Sistemde tanımlamaların ve güncellemelerin yapılmaması durumunda Üyelerimizin verilere erişmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Geçiş döneminde sorun yaşanmaması için tüzel kişi ve gerçek kişi Üyelerimizin sicil bilgilerini 21 Ekim 2019 (Pazartesi, 19:00) tarihinde kadar gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği