Bilgiler alınıyor...

Uzun Vadeli Stratejik Planlar Hakkında: Kentsel Dönüşüm - 05.11.2019

Sayın Üyemiz;

Ülkemiz ve sektörümüz için önemli gündem olan “kentsel dönüşüm” hususu Birliğimiz nezdinde de oldukça hassasiyetle yaklaşılan konuların başındadır. Bu kapsamda “kentsel dönüşüm” hususunda Birliğimizin uzun vadeli stratejik planı hazırlanmıştır.

Anılan stratejik planda Üyelerimizin görüş ve katkılarına da yer verilmesi öngörülmektedir. Kentsel dönüşümle ilgili fikir ve görüşlerinizi; dönüşümün ülke ekonomisi ve sektöre katkıları, kentsel dönüşüm konusunda karşılaşılan zorluklar, deprem riski göz önüne alındığında kentsel dönüşümün önemi, mevcut kentsel dönüşüm sisteminde depremin ele alınışı, dönüşümün modern şehirleşmeye katkıları gibi konu başlıkları altında değerlendirerek, 08.11.2019 Cuma gününe kadar gorus@tdub.org.tr üzerinden paylaşmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği