Bilgiler alınıyor...

İnşaat Sektörü Çalıştayı - 13.11.2019

Sayın Üyemiz;

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ayşe Sunay GÜRSU, Sayın Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Murat MARMARA Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, inşaat sektöründeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla 11-12 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Çalıştaya katılım sağlamışlardır.

İnşaat sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sektörde önemli bir yer tutan konuların gündeme geldiği toplantıda, IPA II Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılması AB Projesi kapsamında; inşaat sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi vb. konular konuşulmuştur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği