Bilgiler alınıyor...

Yeni TAKBİS ekranları ve kullanıcı yetkileri hakkında - 14.11.2019

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında bulunan protokol çerçevesinde Birliğimiz üyeleri tapu sicil ve kadastro verilerine TAKBİS aracılığıyla elektronik ortamda ulaşmaktadırlar. TAKBİS ekranlarında, özellikle proje görüntüleme modülündeki teknik sıkıntılar, aynı anda sisteme giriş yapılamaması gibi nedenlerle hizmet alımında sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktaydı. Birliğimizin, TKGM nezdindeki girişimleri sonucunda; anılan hizmet kapsamında kullanılan ara yüz ekranları yeniden hazırlanmış, sıkıntılara yönelik çözümler getirilmiş, ortak havuzdan veri erişimi sağlanmış, proje inceleme ve erişim süreleri kısaltılmıştır.

Yeni TAKBİS ekranlarına TKGM’nin WEB Tapu portalı (https://webtapu.tkgm.gov.tr/) üzerinden ulaşılacaktır. Geçiş döneminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için eski TAKBİS uygulaması da hizmet vermeye devam edecektir. Yaşanan herhangi bir sorun veya  konuyla ilgili önerileriniz için, takbisbilgi@tdub.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

WEB Tapu üzerinden ulaşılacak yeni TAKBİS uygulamasında kullanıcı tanımları gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda TAKBİS kullanıcı yetkisi için önceki uygulama çerçevesinde Kuruluşlar ile birlikte Taahhütname gönderenler ve hala aynı Kuruluş ile kadrolu/sözleşmeli Değerleme Uzmanı olarak faaliyette bulunan kişiler bugün itibarıyla herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan TAKBİS uygulamasına giriş yapabileceklerdir.

14.11.2019 tarihi itibarıyla TAKBİS kullanımı için yetkilendirilecek kişiler aşağıdaki belirtildiği gibi başvuruda bulunacaklardır.

 

Kadrolu/Sözleşmeli Değerleme Uzmanları

Ek-1’de yer alan Taahhüt bir defaya mahsus olmak üzere noterden onaylatarak ve Ek_3’te yer alan başvuru formu ekinde Birliğe ileteceklerdir. Kuruluşlar ise Ek_2’de yer alan yazı ile yetki verdiği kişileri Birliğe bildirileceklerdir.  Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu proje ve TAKBİS havuzuna erişim yetkisi vereceği kadrolu veya sözleşme ihdas etmek suretiyle değerleme hizmeti veren Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Konut Değerleme Uzmanlarını, üst yazı ekinde, excel (EK_4, Bildirim Formu) formatında bildirilir. Bildirimler sadece KEP aracılığı ile gerçekleştirilir. Kuruluşlar, bildirim yaptığı listede yer alan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Konut Değerleme Uzmanları’nın TAKBİS ekranlarında yaptığı sorgulardan ve sonuçlarından müteselsilen sorumludurlar.

Kuruluşların personel kadrosunda yer almayan Değerleme Uzmanları, Değerleme Kuruluşlarına verilen hizmet haricinde gerçekleştirecekleri değerleme faaliyetlerinde kullanmak üzere TAKBİS yetkisi başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu amaçla yapılacak başvurular için Ek-1’de yer alan Taahhüt yazısını bir defaya mahsus olmak üzere noterden onaylatacak ve Ek_3’te yer alan başvuru formunu ekleri ile birlikte Birliğe ileteceklerdir.

 

Not: WEB Tapu üzerinden ulaşılacak yeni TAKBİS uygulamasında kullanıcılar, T.C. Kimlik Numaraları ve MERSİS numaraları ile tanımlanmaktadır. Sözleşme ile değerleme hizmeti veren Değerleme Uzmanları sisteme girişte sözleşme ihdas ettiği Kuruluşun MERSİS numarasını yazması durumunda o Kuruluş üzerinden TAKBİS ve proje incelemesi yapabilecektir. MERSİS numarası, ayrıca TAKBİS sorgu ücretinin faturalandırılması hususunda da belirleyici olacaktır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Kuruluşlar ile sözleşme ihdas etmek üzere dışarıdan değerleme hizmeti veren Değerleme Uzmanlarına, önceki uygulama çerçevesinde Kuruluşlar ile birlikte Taahhütname göndermeleri ve hala aynı Kuruluş ile sözleşmeli Değerleme Uzmanı olarak hizmet vermeleri durumunda TAKBİS Kullanıcı tanımı yapılmıştır. Sözleşme kapsamında değerleme hizmeti veren Değerleme Uzmanları, TAKBİS sorgusu gerçekleştirirken değerleme hizmeti vereceği Kuruluşun MERSİS numarası uzantılı olan kullanıcı ile sorgu gerçekleştirdiğine dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde TAKBİS sorgu ücreti başka kurumlara faturalandırılabilecektir.

 

Kullanım Kılavuzuna buradan ulaşılması mümkündür.

Ek_1: Taahhütname Örneği

Ek_2: Kuruluşların Bildirim Yazısı Örneği

Ek_3: Başvuru Formu

Ek_4: Bildirim Formu

Ek_5: Kullanım Kılavuzu

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği