Bilgiler alınıyor...

BDDK Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı- 16.12.2019

Sayın Üyemiz,

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Birlik görüşünün oluşturulmasını sağlamak amacıyla, görüşe açılmıştır. Üyelerimizin, Taslak hakkındaki görüşlerinin, 17 Aralık 2019 saat 17:00’ye kadar EK_3’te yer alan format doğrultusunda doldurularak gorus@tdub.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK_1: Yönetmelik Değişiklik Taslağı

EK_2: Gerekçe

EK_3: Görüş Dosyası

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği