Bilgiler alınıyor...

Mali Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Üyeliğin Askıya Alınması Hakkında - 18.12.2019

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Statüsünün Üyelik başlıklı 8’inci maddesi onuncu fıkrası çerçevesince, 27 Aralık 2019 (Cuma) tarihine kadar aidat borcu bulunan Birlik Üyelerinin, Üyeliklerinin askıya alınması ile ilgili olarak 30 Aralık 2019 (Pazartesi) tarihinde yapılacak Birlik Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alınacaktır.

(10) Birlik aidatlarını belirlenen süreler içinde yatırmayan üyelerin üyelikleri, aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan üyeler genel kurulda oy kullanamaz ve Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar.”

Değerleme faaliyetlerinin ancak Birliğimiz Üyesi Değerleme Uzmanları tarafından yerine getirilebileceği tabi olunan mevzuatlarca belirlenmiştir. Bu çerçevede Üyeliği askıya alınan Değerleme Uzmanları değerleme faaliyetinde bulunamayacaklardır.

Üyeliği askıya alınan Değerleme Uzmanları; SPK, BDDK, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak, bu kişilerin değerleme faaliyeti ile iştigal etmemesi gerektiği bildirilecektir.