Bilgiler alınıyor...

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı’nın 19/12/2019 tarih ve 75/1658 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’unun 19.12.2019 tarih ve 2019/70 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuş olan, 19.12.2019 tarih ve 75/1658 sayılı Kurul Karar Organınca alınmış olan İlke Kararı gereğince; Kurulun III-62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’inin geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son takvim yılı” ifadesi ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla; söz konusu madde hükmünden yararlanmak isteyen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 2018 yılını esas alarak, maddede öngörülen şartı sağladıklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 31/12/2020 tarihine kadar Kurula başvurmaları gerektiği duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği