Bilgiler alınıyor...

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında - 27.12.2019

Sayın Üyemiz;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan Veri Sorumlularının Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolma zorunluluğuyla ilgili Birliğimiz internet sitesinden 24.12.2019 tarihli bir duyuru yayınlanmıştı. Bugün itibarıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından VERBİS'e kayıt süresinin uzatıldığı duyurulmuştur. Detaylı bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği