Bilgiler alınıyor...

Bilirkişilik Daire Başkanlığı ziyareti hakkında – 07.01.2020

Sayın Üyemiz,

Bilirkişilik alanında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar, devletimizin yönetsel ihtiyaçları Bilirkişilik alanında yeni bir düzenleme yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede önce Bilirkişilik Kanunu devamında Bilirkişilik Yönetmeliği yürürlüğe girerek uygulamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, Birliğimiz Üyelerinin önemli bir kısmı Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda gerek Birliğimiz Üyelerinin yaşadığı sıkıntılar gerekse oluşturulan Bilirkişilik sistemine yönelik tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik Birliğimiz görüş ve önerilerinin oluşturulması Birliğimizin uzun vadeli stratejik planları arasında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Tuyan ULUGTURHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Emre İPLİKÇİ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yeşim TANRIVERMİŞ ve Disiplin Komitesi Üyesi Sayın Özge YILDIRIM 07.01.2020 tarihinde Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA’yı makamında ziyaret etmiştir. İlki 27.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğinde olan bu toplantıda;

1. Bilirkişi olarak görev yapmakta olan Üyelerimizin oluşturulmaya çalışılan sistem içerisindeki yeri, sorumlulukları ve önemi,

2. Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği ile oluşturulması hedeflenen kurumsal alt yapı içerisine, gerek alt yapısı gerekse konumu ve önemi gereği gayrimenkul değerleme alanında ilk ve tek resmi anayasal kurum olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin Danışma Kurulu içerisinde temsil edilmesi gerektiği,

3. Birliğimiz Üyelerinin Bilirkişilik görevi çerçevesinde icra ettiği değerleme faaliyetlerine yönelik mesleki anlamda sorumlulukları,

4. Bu çerçevede meslek birliği olarak TDUB’un sorumlulukları, yükümlülükleri, öz denetim ve öz disiplin süreçlerini eksiksiz yerine getirmek üzere görüş ve önerileri,

5. Bilirkişilik görevi üstlenecek Üyelerimize, Birliğimiz tarafından eğitimler verilmesi, verilen eğitimlerin sonunda Yönetmelikte düzenlenen iş tecrübesi koşulunun sağlanması durumunda “Bilirkişiler İçin Mesleki Tecrübe Belgesi” düzenlenmesi,

6. Anılan belgenin yanı sıra Bilirkişilik yapabilecek Birliğimiz Üyelerinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İş Tecrübesi Süresi, Birlik Üyeliği ve Disiplin Sicili gibi bilgilerinin elektronik ortamda servis edilmesi

7. Hâkimlerin Bilirkişilik kurumundan beklentileri, Bilirkişi olarak görev yapan Üyelerimizin sisteme katkılarının neler olabileceği hususunda, Bilirkişilik Daire Başkanlığı işbirliği ile çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenmesi hususları aktarılmıştır.

Son derece olumlu geçen toplantının sonucunda, bir çalışma grubu oluşturularak iş planlaması yapılmasına, 31.03.2020 tarihine kadar Bilirkişilik Daire Başkanlığı işbirliği ile paydaşların geniş katılımı sağlanarak “Bilirkişilikte Gayrimenkul Değerleme” konulu organizasyon düzenlenmesine karar verilmiştir. Toplantıda yer bulan konular kapsamında Birliğimiz nezdinde iş planı oluşturulmuş olup çalışmalara başlanmıştır. Birliğimiz karar ve uygulamaları ile Birliğimiz nezdinde yapılan çalışmalara dair Üyelerimizi bilgilendirmek üzere gelişmeler duyurulmaya devam edecektir.

Misafirperverliği, destekleri ve yapıcı yaklaşımı nedeni ile Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın İzzet BAŞARA’ya teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği