Bilgiler alınıyor...

Değerleme Uzmanları Komitesi Başvuruları Hakkında – 09.01.2020

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu adına araştırmalar yapılması ve raporlanması, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesini teminen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 27’nci maddesi ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca, Değerleme Uzmanları Komitesi’nin (Komite) kurulmasına 2015 yılında karar verilmiştir. Bireysel Üyelerimizden gelen talep ve öneriler ışığında ilk olarak 2015 yılında kurulan ve bir süre ara verilen Değerleme Uzmanları Komitesi için bugün itibarıyla yeni başvurular açılmıştır.

Komite’nin, Bireysel Üye statüsünde, farklı alanlarda faaliyet gösteren 9 Üyemizden oluşturularak temsilin ve iletişimin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Komite Üyelerinin faaliyet alanına göre dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır;

 1. Değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle hizmet veren 3 Üye.
 2. Bankalarda, değerleme raporlarının kontrolünde görev alan banka personeli 2 Üye.
 3. Değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen 2 Üye.
 4. Kamu kurumlarında çalışan 2 Üye

NOT: Bilirkişilik alanında faaliyet gösteren üyelerimizin anılan komiteye başvuruları Sekktörümüz ve Birliğimiz açısından önem taşımaktadır.

Komite’nin seçimi, atanması ve faaliyet alanı aşağıdaki gibidir:

 1. Komite üyeleri Birliğin tam zamanlı çalışanları olmayacaklardır.
 2. Komite, Yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde görevini yerine getirecektir.
 3. Komite, en az ayda bir defa toplanarak çalışmalarını Yönetim Kuruluna raporlayacaktır.
 4. Komite üyeleri, gelen başvurular arasından Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.
 5. Komite, bireysel Üyelerin faaliyet gösterdikleri alanda yaşanan mesleki sorunların tespiti, faaliyetlerin iyileştirilebilmesi için alınması gerekli önlemlerin tartışılması ve çözüm üretilmesi ile Üyelerimiz arasında mesleki dayanışmayı güçlendirmek için faaliyet gösterecektir.

Değerleme Uzmanları Komitesi’nin hedefleri:

 • Bireysel Üyelerin Birlik nezdinde temsilinin güçlendirilmesi,
 • Bireysel Üyelerin mesleğin icrasında karşılaştıkları mali, teknik ve hukuki sorunların değerlendirilmesi, Birlik organları ile paylaşılabilmesi, kalıcı çözümler aranması,
 • Bireysel Üyelerin sektör içindeki konumu, dağılımı ve sorumluluklarının sürekli ve düzenli biçimde izlenmesi,
 • Lisansı olduğu halde sektörde yer almayan, henüz Birliğe Üye olmayan ya da değerleme sektörü dışına çıkan Değerleme Uzmanları ile iletişime geçilmesi, bu tercihlerinin nedenlerinin araştırılması ve sektöre duyurulması, sektörden beyin göçünün engellenmesi ve sektör dışına çıkan Değerleme Uzmanlarını yeniden sektöre çekebilecek çalışmaların yapılması,

Atanacak Üyelerin,

 1. Yönetmelik ile belirlenen atama koşullarını sağlaması,
 2. Birlik Üyesi olarak Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,
 3. Son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almamış olma koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Komitede görev almak isteyen ve yukarıdaki şartlara haiz Üyelerimizin özgeçmişlerini,24 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimizin info@tdub.org.tr e-posta adresine göndermelerini rica ederiz.
 

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği