Bilgiler alınıyor...

İş Geliştirme Komitesi ve Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komiteleri Başvuruları Hakkında – 16.01.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün 24, 25 ve 26’ncı maddeleri ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca 1 Kasım 2017 tarihinde İş Geliştirme Komitesi ve Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi kurulmuştur. Anılan Komitelerimizin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle, bugün itibarıyla yeni dönem başvuruları açılmış olup, Komiteler ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.

İş Geliştirme Komitesi; sektör analizleri yaparak mesleğimizin konumu ve geleceği konularında tespitlere ulaşılması, gayrimenkul değerleme faaliyet alanının genişletilmesi ve geliştirilmesi, Üyelerimiz tarafından verilen değerleme hizmeti kalitesinin artırılması konularında Birlik Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş raporları hazırlanması çerçevesinde faaliyette bulunacaktır.

Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi; gayrimenkul sektörünün, değerleme mesleğinin ve gayrimenkul değerleme faaliyetinin tabi olduğu mevzuatın izlenmesi, incelenmesi ve geliştirilmesi konularında Birlik Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş raporları hazırlanması çerçevesinde faaliyette bulunacaktır.

Komitelerde görev almak isteyen Üyelerimizin ekte yer alan başvuru formlarından ilgili olanı eksiksiz doldurarak, 31 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar gacar@tdub.org.tr  e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Komitelerde Görev Alacak Kişilerde Aranacak Özellikler
1.
Gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, iktisat ve işletme alanlarında en az 7 yıllık mesleki iş tecrübesine sahip olması,
2. Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,
3. Son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Başvuru Formları
İş Geliştirme Komitesi: EK_1

Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi: EK_2

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği