Bilgiler alınıyor...

Disiplin Cezası Uygulaması Hakkında – 23.01.2020

Sayın Üyemiz,

Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. hakkında, Birliğimiz nezdinde sürdürülmekte olan denetim ve disiplin süreçleri sonucunda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği (Disiplin Yönetmeliği) çerçevesinde Disiplin Komitesi tarafından disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir. Anılan disiplin kararları Birlik Statüsü hükümleri çerçevesince 24.12.2019 tarihli Birlik Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ne ve Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin Disiplin Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi hükümleri çerçevesince Birlik Üyeliğinden çıkarılmasına Karar verilmiştir. Disiplin Cezası uygulanmasına yönelik kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. Uygulanan disiplin cezaları Disiplin Yönetmeliğinin 22’nci maddesi gereği karar tarihi olan 24.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2020 tarihli toplantı Kararı ile Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiş, anılan kuruluşlar Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinden çıkarılmıştır. Bu çerçevede anılan kuruluşların Birlik Üyeliği doğrudan düşmüştür. Birlik Yönetim Kurulunun almış olduğu disiplin cezaları kesinleşmiş olup Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve FokusGayrimenkul Değerleme A.Ş. Birliğimiz Üyeliğinden çıkarılmıştır.

Birliğimizin temel amacı disiplin cezası vermek değil değerleme sektörünü disipline etmektir. Ancak meslek standartlarına ve meslek kurallarına aykırı davranışlar mesleğimizin onur ve saygınlığına zarar vermektedir. Bu kapsamda mesleki faaliyetlerin icrası hususunda denetimler ve disiplin soruşturmaları devam etmekte olup gerektiğinde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği