Bilgiler alınıyor...

Tapu Bilgileri Araştırması Bilgi Sistemi (Taba) Geliştirme Ve Destek Hizmetleri Satın Alması Hakkında – 24.01.2020

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporlarında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) nezdindeki temel mülkiyet verileri önemli yer teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Birliğimiz ve TKGM arasında bulunan 08.03.2013 tarihli TAKBİS/TAKPAS Protokolü (06.05.2015 tarihinde yenilenmiştir) çerçevesince Birliğimiz Üyeleri, tapu sicil kayıtlarına elektronik ortamda erişmekte ve sorgular yapmaktadır. Protokolün tarafların sorumluluklarına yönelik hükümleri; Üyelerimizin değerleme faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak yerine getirmesi, eriştikleri verileri nerede ve hangi maksatla kullandıklarının izlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması görevini Birliğimizin sorumluluğunda düzenlemektedir. Birliğimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ancak etkin izleme ve kontrol sistemin kurulması ile mümkün olabilecektir.

Birliğimizin TAKPAS’tan Yararlanacak Kurumsal Dış Statik IP Adresi temin etmesi ve Üyelerine Birlik üzerinden veri temin etmesi öngörülmektedir. Geçen süre zarfında Üyelerimizi yetkilendirmek suretiyle gayrimenkul değerleme raporu hazırlamaya esas mülkiyet verilerinin doğrudan temin edilmesi sağlanmakta ise de, Protokolün sorumluluk hükümleri doğrultusunda Birliğimiz tarafından WEBSERVİS üzerinden Üyelerimize veri temini ve bu sayede kişisel verilerin korunması konusunda etkin izleme ve kontrol mekanizması kurulması çalışmaları devam etmektedir. Anılan yetkilendirme, izleme ve kontrol etme sisteminin oluşturulması hususunda satın alma gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda hazırlanan genel bilgi dokümanı ile teknik ve idari şartnameye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılması mümkündür.

Tapu Bilgileri Araştırması Bilgi Sistemi (Taba) Geliştirme Ve Destek Hizmetleri Satın Alma Genel Bilgiler

Tapu Bilgileri Araştırması Bilgi Sistemi (Taba) Geliştirme Ve Destek Hizmetleri Satın Alma İdari Şartname

Tapu Bilgileri Araştırması Bilgi Sistemi (Taba) Geliştirme Ve Destek Hizmetleri Satın Alma Teknik Şartnamesi

NOT: Satın alma şartnamesi ve sözleşme örneği 28.01.2020 tarihinde Birliğin www.tdub.org.tr adresinden yayınlanacaktır. Satın alma süreci, resmi olarak satın alma şartnamesi ve sözleşme örneğinin duyurulması ve yayınlanması ile başlayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ