Bilgiler alınıyor...

Web Tapu Değerleme Portalında Yaşanan Sorunlar Hakkında - 31.01.2020

Sayın Üyemiz,

Web Tapu Değerleme Portalı mimari proje görüntüleme geliştirme ve stabilite çalışmalarında yapılan güncellenmeler nedeniyle özellikle proje görüntülemelerde zaman zaman teknik sorunlar oluşabilmektedir.

Sisteme ulaşamama, projenin görüntülenememesi gibi sorunlar ile ilgili üyelerimiz tarafından Birliğimize iletilen konular, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) yetkililerine tarafımızca iletilerek yaşanan teknik sorunlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Web Tapu Değerleme Portalında yaşanan sorunların Birliğimiz vasıtasıyla TKGM’ne iletilmesi gerektiğinden, üyelerimizin ayrıca TKGM’ne herhangi bir bildirimde bulunmaması, Birliğimizin takbisbilgi@tdub.org.tr e-posta adresine iletmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği