Bilgiler alınıyor...

İnşaat Sektörü Çalıştay - 02.03.2020

Sayın Üyemiz;

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ayşe Sunay GÜRSU, Sayın Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Murat MARMARA Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, inşaat sektöründeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla 29 Şubat -3 Mart 2020 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Harbiye’de düzenlenen Çalıştaya katılım sağlamışlardır.


Çalıştayda, inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması gibi sektörde önemli yer tutan konuların gündeme geldiği toplantıda, IPA II Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılması AB Projesi kapsamında; inşaat sektöründe yer alan oyuncuların değerlendirilmesi, sektörde kayıt dışılık ve kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi, tespiti ve çözüm önerileri, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi vb. konular ele alınmıştır.


Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği