Bilgiler alınıyor...

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Hakkında - 16.03.2020

Sayın Üyelerimiz,

Bilindiği üzere Coronavirüs salgını nedeni ile ulusal ve uluslararası tedbirler artmaktadır. Değerleme uzmanları sahada ve resmi kurumlarda, her türlü yapının içerisine girerek hizmet sunmaktadır. Mesleki faaliyetlerin daha güvenli yürütülmesi, gerek değerleme uzmanlarının gerekse halk sağlığının korunması bakımından, değerleme faaliyetlerinde taşınmazın içi görülmeden değerleme yapılması, değerleme uzmanları ile değerleme hizmeti verilen kişilerin temasının önlenmesinin önemli bir koruyucu önlem olacağı düşünülmektedir.

Söz konusu hususlar ile ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş konu hakkındaki görüş ve önerilerimiz aktarılmıştır. Taleplerimizin sonuçları ile ilgili gelişmeler üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği