Bilgiler alınıyor...

TDUB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tedbir önlemleri - 24.03.2020

Küresel çapta COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada çeşitli önlemler alınması gereği ortaya çıkmıştır. Ülke ekonomisinin önemli unsurlarından olan gayrimenkul değerleme sektörü her türlü zorluğa rağmen çalışmalarına devam etmekle birlikte; hem sektör çalışanları ve aileleri hem de toplum sağlığının korunması bakımından T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların da açıklamaları dikkate alınarak bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu sürecin ekonomik yapıya olumsuz yansımalarının azaltılması yanı sıra, toplum sağlığı ve aynı zamanda çalışmaya devam eden gayrimenkul değerleme uzmanlarının ve ailelerinin zarar görmeyecek şekilde sürecin yönetilebilmesi için; Birlik olarak ilgili Bakanlıklara ve Türkiye Bankalar Birliğine gerekli resmi yazılar iletilmiştir.

Birçok kamu idaresi salgın felaketi ile ilgili olarak çeşitli tedbirler almakta; Türkiye Bankalar Birliği üyelerine tavsiye yazısı ile banka çalışma saatlerini sınırlandırmasının iyi olacağını belirtmiş ve bu tedbir olumlu olarak karşılanmıştır. Değerleme sektörü olarak da vatandaşımızın kredi ihtiyacı konusunda çalışmalarına devam edecek ancak aynı zamanda hem kredi alacak vatandaşlarımızın hem de gayrimenkul değerleme uzmanları ve ailelerinin sağlığını riske edecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.


Bunun yanı sıra gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlanmasında tapu ve kadastro bilgileri en önemli unsurlar arasındadır. COVID-19 konusunda alınan tedbirler hakkında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 23.03.2020 tarihinde yapılan kamuoyu duyurusunda tapu ve kadastro ile ilgili bilgi ve belgelerin TKGM web tapu adresinden elektronik olarak temin edilebildiği, ayrıca fiziksel olarak bilgi ve belgelerin iletilmesinin sağlanmayacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme neticesinde sistemde olmayan ya da görüntüler net olmadığından incelemekte zorlanılan dosyaları da ilgili müdürlüğe bildirdiğimizde yenileme ve yükleme çalışmaları için destek verilecektir.
Bu çerçevede, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1)     Taşınmazın mahallinde/yerinde yapılan incelemesinde, tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyacak şekilde  davranılması, mümkünse raporun taşınmazın içerisine girilmeden sonuçlandırılması
2)    Proje incelemelerinin Web tapu/ portal üzerinden ve/veya belediyelerin dijital arşivlerinden yapılması, 
3)    Proje üzerinde görülen alanlar üzerinden gerekli ilave açıklamalara raporda yer verilerek işlemlerin sonuçlandırılması,
4)    Dijital incelemenin mümkün olmadığı durumlarda;
-    Proje teminin farklı yollarının aranması (müşteriden veya ilgili kurumdan temin vb.)
-    Resmi kurumlara gidilmeden önce telefon ile incelenecek dosyanın bilgisinin verilmesi ve dosyanın hazır edilmesinin sağlanması
-    Resmi kurumlara giriş çıkışlarda hijyen ve mesafe kurallarına uygun davranılması.

5)    60 yaşının üzerindeki ve kronik sağlık sorunları olan gayrimenkul değerleme uzmanlarının değerleme faaliyetlerine bir süreliğine katılmaması,
6)    Değerleme faaliyetleri sırasında fiziki mesafenin korunması konusunda dikkatli olunması,
7)    Gayrimenkul değerleme uzmanlarının toplu taşıma kullanmaması,
8)    Gayrimenkul değerleme kuruluşlarının çalışanları ve sözleşme ihdas etmek suretiyle çalıştıkları uzmanların hijyen koşullarının sağlanması konusunda yardımcı olmaları,

Toplum sağlığı ve tüm dünyayı saran bu salgın hastalığı birlikte yenebilmemiz için söz konusu tavsiye kararlarına uygun davranılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca önümüzdeki süreçte sağlıklı karar almamız için aşağıda yer almakta olan link üzerinden bizlere hem sahadaki fiziki durumu hem de görüşlerinizi yazmanız sektör olarak alınacak tedbirler açısından çok önemlidir.