Bilgiler alınıyor...

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hakkında Bilgilendirme - 17.04.2020

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, SPK Tebliği ve BDDK Yönetmeliğinin ilgili düzenlemeleri çerçevesince değerleme faaliyetlerinden kaynaklanacak risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaktadırlar. Anılan sigortaların yeterli derecede işlevsel olmaması ve koruyucu hükümler içermemesi nedeni ile Birliğimiz tarafından iyileştirilmesi hususunda girişimlerde bulunulmuştur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, mesleğimize özgü olarak “Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” hazırlanmış ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda en önemli değişiklikler; Birliğimiz Üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporlarının Uluslararası Değerleme Standartları ve TDUB tarafından getirilecek standartlara uygun olması ve her bir değerleme raporunun ayrı ayrı teminat altına alınabilmesinin önünün açılmasıdır. Genel şartlar çerçevesince üretilecek poliçeler ile ilgili sigorta şirketleri ile görüşmeler yapılacak olup gelişmeler çerçevesince ayrıca bilgilendirmeler yapılacaktır.

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na buradan ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği