Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Tebliğ & Statüsü’ne ilişkin Değişiklik Taslağı Birlik görüşünün oluşturulması hakkında - 20.05.2020

Sayın Üyemiz,

31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de (III-62.3) değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ Taslağı ve 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’ne ilişkin Değişiklik Taslağı Birlik görüşünün oluşturulmasını sağlamak amacıyla, görüşe açılmıştır. Üyelerimizin, Taslak hakkındaki görüşlerinin, 27 Mayıs 2020 saat 17:00 tarihine kadar aşağıda bulunan EK_1 ve EK_2 dokümanlarının doldurularak gorus@tdub.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EKLER:

EK_1

EK_2

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği