Bilgiler alınıyor...

Statü ve Tebliğ'de değişiklik yapılmasına yönelik Birliğimiz görüşü - 04.06.2020

Sayın Üyemiz,

“Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de (Iıı-62.3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ve “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü Değişiklik” Taslağına Yönelik görüş ve değerlendirmelerimiz (EK_1 ve EK_2), Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.

EKLER:
EK_1
EK_2

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği