Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği On birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 14 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

Birlik Yönetim Kurulu'nun 28.07.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

On birinci Olağan Genel Kurul toplantısının, 28.08.2020 Cuma günü saat 09:00’da “Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:14/B Sarıyer/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 26.09.2020 Cumartesi günü saat 09:00'da “Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Uğur Mumcu Cad. No:8 34335 Akadlar, Beşiktaş/İstanbul” adresinde ekte belirtilen gündem ile yapılmasına,

Birlik Statüsü’nün 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “Birlik her yılsonunda finansal durum tablosunu, gelir-gider tablosunu ve faaliyet raporunu olağan genel kurul daveti ile birlikte Kurula gönderir” hükmü yer almaktadır. Birliğimiz Yönetim Kurulu 28.07.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; ekte yer alan 2019 yılı faaliyet raporu ile 2019 yılı gelir gider tablosunun, 2019 yılı bilançosunun ve 2019 yılı kesin hesabın onaylanmasına ve On birinci Olağan Genel Kurul toplantısının ilgili gündem maddesinde görüşülmek üzere Birlik Genel Kurulu’na sunulmasına,

28.08.2020 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimizin On birinci Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

TDUB On birinci Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi için tıklayınız.

TDUB 2019 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği