Bilgiler alınıyor...

Serbest Meslek mensubu üyelerimizin kredi kullanımı hakkında - 27.08.2020

Sayın Üyemiz, 

Serbest meslek mensubu üyelerimizin kredi başvurularına ilişkin hususlar hakkında 06.07.2020 tarihli duyurumuz ile bilgilendirilme yapılmıştır. Serbest meslek mensubu üyelerimiz; TDUB Üye Kayıt Belgesi, hizmet verdikleri değerleme kuruluşları ile ihdas ettikleri sözleşme örneği ve vergi levhası ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den güncel faiz oranları üzerinden, '13.2. Serbest Meslek Mensuplarına Bireysel Kredi Tahsisi' bölümünde belirtilen esaslar dahilinde kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği