Bilgiler alınıyor...

Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında - 02.10.2020

Sayın Üyelerimiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Meclisinin 96 sayılı Kararı ile 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede Birliğimizin ertelenen Genel Kurul toplantısı 01.12.2020 tarihinden sonra gerçekleştirilebilecek olup toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği