Bilgiler alınıyor...

2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları Hakkında - 20.11.2020

Sayın Üyemiz,

19.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Birliğimize iletilen “2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” (Tarife), taslak halinde Birliğimiz görüşlerine sunulmuştur. Anılan Tarife taslakları Ek 1 ve Ek 2’de yer almaktadır.

Tarife taslakları ile ilgili Birliğimizin oluşturacağı görüşe temel teşkil etmek üzere; 24.11.2020 (Salı, 17:00) tarihine kadar görüşlerinizi gorus@tdub.org.tr adresine e-posta ile iletmenizi rica ederiz.

EK 1: 2021 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TASLAĞI

EK 2: UYGULAMA ESASLARI

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği