Bilgiler alınıyor...

Kamuoyuna Duyurulur - 07.01.2021

Sayın Üyemiz,

Mesleğimize ve sektörümüze yönelik düzenleme ve uygulamalar, başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere birden fazla düzenleyici kuruluş tarafından belirlenmekte ve yürürlüğe konulmaktadır. Asgari Ücret Tarifesi; Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlendiği üzere Birliğimizin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görüşleri alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılı Asgari Ücret Tarifesi de bu şekilde belirlenmiştir.

TDUB, meslek birliği olmasının gereği, Asgari Ücret Tarifesinin yanı sıra, diğer düzenlemelere ve uygulamalara yönelik de çalışmalar yaparak sektörel tespitlerde bulunmakta, görüşler hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunmaktadır. Birden fazla tarafın görüş ilettiği bir sürecin içerisinde; Birliğimiz, sektör gerçekleri ve maliyetlerine yönelik gerçekçi tespitleri iletmiş, ayrıca bağımsız, tarafsız ve bilimsel değerleme faaliyeti için oluşturulması gereken asgari şartları ifade etmiştir. Asgari Ücret Tarifesine ilişkin, üyelerimizin görüşlerine yer verilerek hazırlanan Birliğimiz 23 sayfalık yazısı, Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinde 02.12.2020 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır.

Ülkenin geçmiş tecrübelerinde, mesleğimizin ve sektörümüzün önemi birçok kez kendisini göstermiştir. Birlik yönetim organlarında bulunan kişilere düşen görev; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanı sıra Ülkemizin ve tüm paydaşların yararına olacak şekilde hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda özveri ile çalışmaktır. Gelecek dönemlerde Birliğimizde söz sahibi olacak tüm meslektaşlarımız için de böyle olacağını temenni ediyoruz.

Sektörümüzün tüm paydaşları tarafından yeterli bulunmayan 2021 yılı Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili olarak, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Birliğimiz, Asgari Ücret Tarifesini belirleme yönünde nihai karar mercii değildir. Bununla birlikte eleştiri kültürüne sonuna kadar inanmakta olduğumuzu ve Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili oluşturulan Birliğimiz görüşüne yönelik eleştiriler bulunması durumunda bu eleştirileri sahipleneceğimizi ve müzakere edeceğimizi, eksikleri gidermek üzere daha fazla çalışacağımızı ifade etmek isteriz.

Gerek kamusal ihtiyaçlar gerekse sektörel bazda, gerekli olan önemli düzenlemeler öneri ve desteğimiz ile görev süremiz içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ancak 2020 yılı içinde, tüm dünyada, Ülkemizde ve finansal piyasalarda öngörülemeyen birçok olay, bazı hedeflerimize ulaşmamızda önümüzde ciddi engeller oluşturmuştur.

Birlik yönetim organlarında görev yapan yetkililer, mesleğimiz ile ilgili daha hızlı ve etkin sonuçlar üretme amacı taşımaktadır. Sorumluluk dönemimiz içerisinde, amaç ve hedeflerimizi belirleyip daha üretken ve aktif bir yönetim anlayışını benimsedik ancak önemle hatırlatmak isteriz ki; Birliğin görev ve yetkileri, Birlik Statüsü ile belirlenmiştir. Birlik yönetim organlarında görev alacak kişiler ancak bu sınırlamalar çerçevesinde faaliyette bulunabilmektedir. Görev ve yetkilerimizi sonuna kadar kullandık. Ancak gelinen noktada, tüm çalışmalara rağmen, belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, beklediğimiz sonuçları alamadığımız konuların da üzüntüsünü yaşamaktayız.

Bilindiği üzere, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeni ile Birliğimiz 2020 yılında genel kurul toplantısını gerçekleştirememiştir. T.C. İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli Genelgesi ile genel kurullar dâhil tüm geniş katılımlı etkinlikler 01.03.2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Birliğimiz statüsü, olağan genel kurul toplantısının mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hususunu düzenlemektedir. Pandemi sürecinin izin vermesi durumunda, 2020 yılında yapılması gereken genel kurul toplantısının olağan genel kurul toplantısıyla birleştirerek 2021 yılı mayıs ayı içerisinde seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Özellikle belirtmek isteriz ki TDUB, mesleğimiz ve sektör çalışanları için birlik ve beraberlik içinde olabileceğimiz en değerli makamdır. Birliğin ve beraberliğin bozulmaması, ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz, yolumuzda ilerlememiz ve kendimizi doğru anlatabilmemiz için vazgeçilmezdir.

2021 yılı mayıs ayı içerisinde geniş katılımla gerçekleştirilmesini arzuladığımız ve planladığımız seçimli olağan genel kurula, mesleğimizi daha ileriye götürecek tüm meslektaşlarımızın seçimlere katılmasını temenni ederiz. Tüm gücümüz ile mesleğimizin ve Birliğimizin arkasında olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

 

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Komitesi