Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onbirinci Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında - 13.07.2021

Sayın Üyemiz,

03.07.2021 tarihinde gerçekleşen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar; Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) onayına sunulmuştu.

Kurul Karar Organı’nın 08.07.2021 tarih ve 36/1096 sayılı toplantısında, Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildiğine dair resmi yazı 09.07.2021 tarihinde Birliğimize ulaşmıştır.

Göreve gelen Birlik Yönetim Kurulu ilk toplantısı 13.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Yaşar Bahçeci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın İbrahim Cihan Kurtulan seçilmiştir.