Bilgiler alınıyor...

Takbis Başvurularında Malik Onayı Alınması Hk. - 03.08.2021

Sayın Üyemiz,

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca, TKGM tarafından; TKGM ile Birliğimiz üyeleri ile yapılan veri paylaşımı gözden geçirilerek veri paylaşımlarında, taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin webtapu sistemi veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Uygulamada karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi hususunda 02.08.2021 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği ve Birliğimizin katılımı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

 

1- Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde Bankalar tarafından değerleme şirketleri/ uzmanlarına yönlendirilen ve maliklerin dışında (alıcı vb. 3. Kişiler) tarafından yapılan başvurularda Bankanın talep yazısının taranması ve gerekli açıklamanın sisteme yapılması üzerine taleplerin 06/08/2021 tarihine kadar “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

2- Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde Bankalar tarafından değerleme şirketleri/ uzmanlarına yönlendirilen ve taşınmaz malikleri tarafından yapılan başvurularda mümkün olduğu kadar, TCKN, adı, soyadı ve baba adı bilgilerinin değerleme şirketi/uzmanı ile paylaşılması sureti ile uygulamaya alınan web tapu sistemi kurallarına uyarak başvuru yapılmasına, mümkün olmadığı durumlarda ise Bankanın talep yazısının taranması ve gerekli açıklamanın sisteme yapılması üzerine taleplerin 06/08/2021 tarihine kadar “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

3- 06/08/2021 tarihinden sonraki başvularda gerçek kişilerde TCKN, adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişilerde ise MERSİS numarası ve şirket yetkilisinin TCKN, adı, soyadı ve baba adı nın değerleme şirkeri/uzmanına gönderilebilecek şekilde (manuel veya sistem üzerinden) gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmanın Bankalar yapılmasına,

4- Daha öncesinde bir kredi işlemine tabi olan ve teminatların yeniden değerleme yapılması gereken durumlarda Bankalar tarafından yapılan görevlendirmelerde talebin yeniden değerleme talebi” uyarınca yapıldığının bildirilmesi durumunda, talep kapağında gerekli belirtmenin yapılarak, başvuruya uygun açıklamanın yapılması sureti ile bu türden taleplerin “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

5- Belediyelerin/kamu kurumlarının değerleme taleplerinde, bu Kurumlarca yapılan talep belgesi/sözleşmenin ve işlem açıklamasının sisteme uygun olarak yazılması sureti ile taleplerin “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

6- Değerleme yapılacak olan taşınmazda birden fazla malik olması durumunda uygulamaya alınan sistem üzerinden “gerçek kişi malik” bölümünden yapılacak taleplerde tek malikin talebi ve onayı ile işlemlerin devam ettirilmesine,

7- Değerleme talebine konu olan taşınmazın tek malik olması durumunda doğrudan bu malikin web tapu kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veri giriş yapılmadan kaydın ilgili malikin onayına sunulmasına (FAZ 2 Çalışmasında dikkate alınacaktır),

8- Taşınmaz malikinin değerleme başvurusu öncesinde yetki vermesine yönelik olarak Web Tapu sisteminde geliştirme yapılarak, “Taşınmaz değerleme yetkisi verme” ekranının uygulamaya alınmasına yönelik çalışma yapılması (FAZ 2 Çalışmasında dikkate alınacaktır),

konularında mutabakata varılarak ilgili kararlar alınmıştır.

 

Uygulama ile ilgili kullanım kılavuzuna buradan ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği