Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinde Görev Almak İsteyen Kişilerin Başvuruları Hk. - 02.09.2021

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet gösteren Komitelerimize atamalar gerçekleştirilecektir.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi, Standartlar Komitesi, İletişim Komitesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi, İş Geliştirme Komitesi, Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi ve Değerleme Uzmanları Komitesi’nde görev almak isteyen üyelerimizin, Ek’te yer alan formu doldurarak 15.09.2021 tarihine kadar otim@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Komitelerde Görev Alacak Kişilerde Aranan Özellikler

1. En az 5 yıllık mesleki iş tecrübesine sahip olması,

2.Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

3.Son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Başvuru Formu

 

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği