Bilgiler alınıyor...

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi İle Belirlenen Değerleme Ücretlerinde Gerçekleştirilen Güncelleme Hakkında – 07.09.2021

Değerli Üyelerimiz, Sayın İlgililer,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve 04.01.2021 tarih 31354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020 yılında tüm dünyada Covid-19 salgın hastalığı baş göstermiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Pandemi süreci hala devam etmekte olup tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz ekonomik etkileri meydana gelmiştir.

Bağımsız, tarafsız, saygın ve bilimsel bir değerleme faaliyeti yapılabilmesi, değerleme sektörünün sağlıklı bir şekilde devamlılığı ve değerleme raporlarının kalitesinin artırılmasının ancak değerleme hizmeti ücretlerinin yeni ve artan maliyet unsurları çerçevesince günümüz koşullarını kapsayacak şekilde revize edilmesi ile mümkün olabileceği düşünülmüş olup söz konusu hususlar Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir.

Görüşlerimiz ve taleplerimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan değerleme ücretlerinde ortalama %7,5 oranında artış yapılarak güncelleme gerçekleştirilmiştir. Asgari Ücret Tarifesi’nde gerçekleştirilen artışlara ilişkin karşılaştırma tablosuna buradan ulaşılması mümkündür.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN başta olmak üzere, vizyoner kimliği ile sektörümüze yön veren ve aldığı kararlar ile değerleme sektörünün temelini güçlendiren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ve Kurul Üyeleri ile Kurul çalışanlarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali AKBEN ve çalışanlarına, Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili değerli görüşlerini veren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine tüm Üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği