Bilgiler alınıyor...

Yabancıların Taraf Olduğu Gayrimenkul Edinimlerine Yönelik Düzenlenen Değerleme Raporları Hk. – 15.09.2021

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması işlemleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/1 sayılı “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması” hakkındaki genelge gereğince yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, Birliğimiz üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporları zorunlu olarak aranmaktadır.

Anılan değerleme raporlarına ilişkin taleplerin alınması ve bir merkezden dağıtımının sağlanması, değerleme raporlarının elektronik ortamda hazırlanması ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve ilgilisine teslim edilmesi hususunda; TKGM, Birliğimiz ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi (GABİM) arasında 30.07.2021 tarihinde “Taşınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu çerçevede Antalya ili pilot bölge belirlenmiş olup yabancı ülke vatandaşlarının taraf olduğu taşınmaz edinimlerinde hazırlanacak değerleme raporları TADEBİS uygulaması üzerinden dağıtılmaya başlanmıştır. Uygulama, pilot bölge kapsamında başarı ile gerçekleştirilmiş olup TKGM’nin 15.09.2021 tarih 2021/6 sayılı Genelgesi ile düzenlendiği üzere 20.09.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde yürürlüğe girecektir. Genelgeye buradan ulaşılması mümkündür.

Başvuruların alınması, yetkili değerleme kuruluşlarına dağıtılması ve değerleme ücretleri

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri TKGM’nin https://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet adresinden veya ALO-181 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgilisi tarafından ücreti ödenen değerleme raporu talebi sistem tarafından aynı gün içerisinde iş dağıtım algoritması ile TADEBİS üzerinde yetkili değerleme kuruluşuna (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu) atanacaktır. Kullanılacak algoritma ile ilgili bilgilere buradan ulaşılması mümkündür. Değerleme raporu hizmet ücreti, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” ile belirlenen ücretlerin 2 katıdır. Bu ücretin haricinde KDV hariç başkaca herhangi bir ilave ücret ya da masraf tahsil edilmeyecektir.

Yetkili değerleme kuruluşları, algoritma ile kendilerine atanan değerleme taleplerini kadrolu ve sözleşmeli değerleme uzmanlarına TADEBİS üzerinden iş ataması yapmak üzere dağıtımını sağlayacaklardır.

Dikkat: İş dağıtımında esas olan yetkili değerleme kuruluşlarının sahip olduğu insan kaynağıdır. Yetkili değerleme kuruluşları, kadrolu ve sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti aldıkları değerleme uzmanlarını Üye Yönetim Sistemine tanımladıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kadrolu ve yetkili değerleme kuruluşları ile sözleşme ile ihdas etmek suretiyle dışarıdan değerleme hizmeti veren değerleme uzmanlarının bölge seçimlerinin (hizmet bölgesi belirlenmesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı video dosyasına buradan ulaşılması mümkündür.) ve iletişim bilgilerinin güncel olduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerinin girilmemesi durumunda algoritma iş ataması yapmak üzere insan kaynağı göremeyeceği için yetkili değerleme kuruluşuna iş ataması da mümkün olamayacaktır.

Birliğimiz Statüsünün “Birliğin görev ve yetkileri” 7’nci madde birinci fıkra (a) bendi; üyelerinin mesleki faaliyetlerine yönelik etkin bir denetim mekanizması kurmak, üyelerin sicil bilgilerinin tutulmasını sağlamak ve bu kapsamda Üyelerin sicil bilgilerinin tutulmasına yönelik Üyelerden bilgi ve veri toplamak hususlarını Birliğin görev ve yetkileri arasında düzenlemektedir. Bu kapsamda Birliğimiz tarafından;

  1. Değerleme Kuruluşlarının, personel kadrosunda bulunan Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanları ile Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzman Yardımcılarını ÜYS üzerinde tanımlayıp tanımlamadıkları kontrol edilecektir. (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, ÜYS üzerinde personel tanımlamalarını gerçekleştirildikten sonra işe alınan ya da işten ayrılan personelin de ÜYS üzerinden onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde tanımlama işlemi gerçeklemez. )Ayrıca Değerleme Kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek denetimlerde ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye yapılan bildirimlerde aykırılıkların tespit edilmesi durumunda,
  2.  Değerleme Kuruluşlarının, sözleşme ihdas etmek sureti ile dışarıdan değerleme hizmeti aldığı Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlarını, ÜYS üzerinde tanımlayıp tanımlamadıkları kontrol edilecektir. (Tanımlama işlemi, ÜYS üzerinde sözleşmenin eklenmesi ile gerçekleşir. Sözleşmenin sisteme tanımlanmasını takiben sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti veren Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlarının ÜYS üzerinden onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde tanımlama işlemi gerçeklemez.) Ayrıca Değerleme Kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek denetimlerde ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye yapılan bildirimlerde aykırılıkların tespit edilmesi durumunda,

 

Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde derhal inceleme başlatılacaktır.

Protokol ile düzenlendiği üzere değerleme raporu; konut nitelikli taşınmazlar için yetkili değerleme kuruluşa görevlendirmenin yapıldığı gün hariç 2 (iki) iş gününde, konut dışı diğer tüm nitelikte taşınmazlar için 5 (beş) iş gününde sonuçlandırılacaktır. Bu sürelere uyum dikkatle takip edilecek olup mazeret bildirilmeden sürelerin aşılması durumunda gerek sistemin sıhhatli çalışması hususunda gerekse Protokolün ilgili düzenlemeleri kapsamında yaptırımlar uygulanacaktır.

Değerleme raporlarının hazırlanması, çağrı merkezi

Değerleme raporlarının hazırlanması hakkında hazırlanan tanıtım videolarına buradan ulaşılması mümkündür.

Kullanıcılar 20.09.2021 tarihinden itibaren uygulamaya https://tadebis.com.tr/gds adresinden bağlanabilecektir. Üye Yönetim Sistemi uygulamasındaki kullanıcı adı ve şifreleri TADEBİS uygulaması için de geçerlidir. ÜYS uygulamasında “Profilim” menüsünün hemen altında “Taşınmaz Değerleme Sistemi” menüsünden de uygulamaya giriş yapılabilecektir.

TADEBİS üzerinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı anlatımının yer aldığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu değerleme raporları teminata dayalı değerleme faaliyeti kapsamında olmayıp, pazar değerine titiz bir şekilde ulaşılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

TADEBİS uygulaması ile ilgili karşılaşılan sorunlar ile ilgili GABİM bünyesinde çağırı merkezi oluşturulmuştur. Karşılaşılan sorunlartadebis@mkkgabim.com.tr e-posta adresine iletilebilir veya (850) 222 0 426 (GBM) irtibat numarasından destek alınması mümkündür.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği