Bilgiler alınıyor...

Denetleme Kurulu

Ayşe EVCİN
Denetleme Kurulu Üyesi

Metin ÇELİK
Denetleme Kurulu Üyesi

Murat MARMARA
Denetleme Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Değerleme Uzmanı adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir sebeple dönem içinde asıl üyeliklerden biri boşalır ise, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere, boşalan asıl üyenin yedeklerinden en fazla oy alan kişi Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilir.

Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurulun olağan toplantılarına sunmakla görevlidir.


Geçmiş Dönem Denetleme Kurulları