Bilgiler alınıyor...

Denetleme Kurulu


Denetleme Kurulu Üyesi


Denetleme Kurulu Üyesi


Denetleme Kurulu Üyesi

Ahmet Göçer

Erdeniz Erbey

Özgür Nehir

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Değerleme Uzmanı adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir sebeple dönem içinde asıl üyeliklerden biri boşalır ise, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere, boşalan asıl üyenin yedeklerinden en fazla oy alan kişi Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilir.

Denetleme Kurulu, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurulun olağan toplantılarına sunmakla görevlidir.


Geçmiş Dönem Denetleme Kurulları