Bilgiler alınıyor...

TDUB, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, tanıtım, seminer, toplantı, eğitim düzenlemek, sertifika vermek görevlerine sahiptir. TDUB bu amaçlarını Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi aracılığı ile yerine getirmektedir.

TDUB Eğitim Akademisi, başta değerleme mesleği olmak üzere geniş anlamda gayrimenkul sektörü paydaşları insan kaynağının; bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini artıracak, mesleki yenilik ve gelişmelerden haber alma ve uyum süreçlerini kısaltacak, sektöre dâhil olacak kişileri mesleki anlamda hazırlayacak ve kişisel gelişim süreçlerine yön verebilecek seviyede eğitimler düzenlemektedir. Standartlara, mevzuatlara uygun içerikteki teorik ve saha uygulaması eğitimlerini üçer aylık dönemlerle planlamakta ve eğitim kataloglarını yayımlamaktadır.

TDUB Eğitim Akademisi tarafından planlanan eğitimlere katılımın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla sınıf eğitimlerinin yanısıra uzaktan canlı eğitim platformu da kullanılmaktadır. Bu sayede Uzaktan canlı eğitim platformu ile eğitim düzenleyen Türkiye’nin ilk meslek birliği olma özelliğine sahiptir.

Eğitim Akademisi Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin Ana Başlıkları

- Mesleki Gelişim Eğitimleri; Mesleki Gelişim Eğitimleri ile gayrimenkul sektöründe çalışanlarının mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde sektöre sunulan hizmetin kalitesinin artırılması ve sektörün gelişmiş ülke piyasaları ile rekabet edebilir bir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

- Kişisel Gelişim Eğitimleri: Kişisel Gelişim Eğitimleri ile çalışanların güçlü ve gelişime açık yetkinliklerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.

- Kurumsal Eğitimler; Kurumsal Eğitimler ile gayrimenkul sektöründe paydaşlarımız olan kurumsal firmaların öğrenme süreçlerinin içselleştirilmesi ve aynı dili konuşan organizasyonlar yaratmalarına destek olunabilmesi amaçlanmaktadır. Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyacı, gelen talep üzerine tespit edilerek ilgili eğitimin özel olarak tasarlanması kurumsal eğitim çalışmalarımızın ana prensibidir.

- Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimi; 'Sermaye Piyasaları Lisanslama Sınavlarına Yönelik Hazırlık’ Eğitimleri Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi çatısı altında düzenlenmektedir.

- Ücretsiz Seminerler; Ücretsiz seminerler, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi çatısı altında, Birliğimiz Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi Üyeleri tarafından düzenlenmektedir.