Bilgiler alınıyor...

 

      İletişim Komitesi 

 

 

 


Başkan

 

 

 

Özdeş CİHANGİR
Başkan
Yardımcısı

 

 

Ali SATICI
Üye

 Anıl KALAY
ÜyeArda TANILKAN
Üye

Mehmet AYIKDIR
Üye

 
Mevlüt BAYRAK
Üye

 


 

 

 

Salih Gökhan GARİP
Üye

 

 Serkan KARTAL
Üye

 

Ahmet Selçuk GÖRGÜN
Yedek Üye

 Uğur ÖZEN
Yedek Üye

   


İletişim Komitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet göstermek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun 05.06.2015 tarih 29 sayılı Kararı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İletişim Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Birlik ile bölgelerde bulunan Üyeler arasındaki iletişimin artırılarak sağlanması, genel ve bölgesel sorunların tespiti ve Birliğe iletilmesi, bölgelerde bulunan Üyelerin mesleğin icrasında yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerinin Birliğe iletilmesi, Birliğin bölgesel etkinliğinin arttırılması, Birliğin bölgelerde gerçekleştireceği faaliyetlerin organizasyonu, mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin artırılması alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bölgelerde bulunan Üyelerimiz, mesleğin icrasında hususunda yaşanan sıkıntıları, görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Birliğe iletebileceği gibi Komiteye iletmesi de mümkündür. Başvuru Formu'nun doldurulması ile konu ilgili Komite Üyesine ve Birliğe ulaşmaktadır. Başvuru formunda yer alan taleplere 3 işgünü içerisinde cevap verilmektedir.

 

Atama Tarihi: 01.08.2019  Görev Süresi Sonu: 01.08.2021