Bilgiler alınıyor...

Genelge 6 - İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Hükümleri Kapsamında Hazırlanan Değerleme Raporlarının Ücretleri Hk.

 

Genelge 5 - Üyelerimiz Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları Hk.

 

Genelge 4 - Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar Hk

 

Genelge 3 - Uluslararası Değerleme Standartları 2017 Versiyonu Hk.

 

Genelge 2 - Uluslararası Değerleme Standartları Hk.

 

Genelge 1 - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Meslek Kuralları ve Etik Kurallar Hk.