Bilgiler alınıyor...

Uluslararası İlişkiler Komitesi 

 

Alican KOÇALİ

Başkan

 

Ulaş ERGENÇ

Başkan Yardımcısı

 

Cansel Şirin YAZICI

Üye

 

 

Erhan SARAÇ

Üye

 

Eda ÖZ

Üye

 

Fatih BİLGİLİ

Yedek Üye

 

Dr. Serkan AYDINLI

Yedek Üye

Mevlüt BİLTEKİN

Yedek Üye

Elif İzgi TOPBAŞ

Yedek Üye

Cem KURT

Yedek Üye

 

Uluslararası İlişkiler Komitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği hükümleri çerçevesince faaliyet göstermektedir. Komite, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin uluslararası faaliyetlerini güçlendirmek, TDUB’un üye olduğu; TEGoVA, IVSC gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Türkiye değerleme sektörünü dünyaya açmak ve Türkiye’nin uluslararası arenada değerleme sektörü üzerine söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Atama Tarihi: 01.11.2019  Görev Süresi Sonu: 01.11.2021