Bilgiler alınıyor...


Yönetim Kurulu Başkanı


Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

 


Yönetim Kurulu Üyesi


Yönetim Kurulu Üyesi


Yönetim Kurulu Üyesi


Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

(*) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ******* tüzel kişiliğini ******* temsil etmektedir.

(**) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ******* tüzel kişiliğini ****** temsil etmektedir.

 

Yönetim Kurulu;

  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • İki asil ve iki yedek bağımsız üye ise, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından,

Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Üyeleri, üst üste en fazla iki dönem görev alabilirler. Aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından önerilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik başvuruları, seçimli Genel Kurul öncesi Birliğimiz internet adresi üzerinden duyurulmakta olup başvuruda bulunan adaylar Aday Öneri Komitesi’ne sunulur. Aday Öneri Komitesi, Birliğimiz Statüsü ile düzenlenmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Birlik Başkanı veya belirledikleri temsilcileri olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının;

  • Birlik üyesi değerleme kuruluşları nezdinde son 5 yılda fiili bir görev almamış olması ve değerleme kuruluşlarıyla danışmanlık dahil iş ve ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
  • Sermaye piyasaları alanında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz ******* tarihli onbirinci olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları