Bilgiler alınıyor...

 

Değerleme Uzmanları Komitesi

 

 

 

Fisun KUMBARACI
Başkan

 
Tolga POLAT
Başkan Yardımcısı

 

Abdullah Zafer
AYRANCIOĞLU

Üye

Hidayet ŞİMŞEK
Üye

 

İlker ARTUN
Üye

 

Mehmet SOLMAZ
Üye

 

 
Sarp ÇAĞLAR
Üye

Selami KARAHANCI
Üye

 Tolga KOT
Üye

 

Barış ATAŞ
Yedek Üye

 

Bekir ÖZKAN
Yedek Üye

 

Çağdaş ÇETİN
Yedek Üye

Mehmet ÖZTÜRK
Yedek Üye

 

Mustafa ÖZTÜRK
Yedek Üye

   

Mesleki faaliyet alanlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi,Komitenin görev alanı;Değerleme Uzmanları Komitesi'nin kuruluş, çalışma ve işleyiş esasları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca oluşturulmaktadır.

 • Bireysel Üyelerin Birlik nezdinde temsilinin güçlendirilmesi,
 • Bireysel Üyelerin mesleğin icrasında karşılaştıkları mali, teknik ve hukuki sorunların değerlendirilmesi, Birlik organları ile paylaşılabilmesi, kalıcı çözümler aranması,
 • Bireysel Üyelerin sektör içindeki konumu, dağılımı ve sorumluluklarının sürekli ve düzenli biçimde izlenmesi,
 • Lisansı olduğu halde sektörde yer almayan, henüz Birliğe Üye olmayan ya da değerleme sektörü dışına çıkan Değerleme Uzmanları ile iletişime geçilmesi, bu tercihlerinin nedenlerinin araştırılması ve sektöre duyurulması, sektörden beyin göçünün engellenmesi ve sektör dışına çıkan Değerleme Uzmanlarını yeniden sektöre çekebilecek çalışmaların yapılması,
 • Birlik Yönetim Kurulu adına araştırmalar yapılması ve raporlanması, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi,
 • Mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin geliştirilmesi,
 • Faaliyet alanlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi, hak ve yararlarının Birlik tarafından daha çok korunması,
 • Birlik Yönetim Kurulu adına araştırmalar yapılması ve raporlanması, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesidir. 

Komite, temsil ve iletişimin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanarak gerçek kişi Üye statüsünde ve farklı alanlarda faaliyet gösteren Üyelerimizden oluşturulmaktadır. Komite Üyelerinin faaliyet alanına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle hizmet veren 3 Üye.
 • Bankalarda, değerleme raporlarının kontrolünde görev alan banka personeli 2 Üye.
 • Değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen 2 Üye.
 • Kamu kurumlarında çalışan 2 Üye
Atama Tarihi: 01.02.2020  Görev Süresi Sonu: 01.02.2022