Bilgiler alınıyor...

Asgari Ücret Tarifesi Hk. 18.01.2022

Sayın Üyemiz,

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları’na (Asgari Ücret Tarifesi) ilişkin olarak “Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller ve Alışveriş -İş Merkezleri” başlıklı 5’inci grup altında yer alan “Dükkân” nitelikli taşınmazlara yönelik toplu değerleme taleplerinin gelebilmekte olduğu ve bu durumda nasıl bir ücretlendirme yapılacağı hususunda oluşan tereddütler ile Asgari Ücret Tarifesinin “Konut ve İşyerleri” başlıklı 2’nci grubu içerisinde “Bağımsız bölüm niteliği kazanmamış müstakil yapılar” alt başlığı altında getirilen yeni ücret düzenlemesine yönelik oluşan tereddütlere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması açısından Birliğimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (Kurul) görüş istenmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

- Önceki yıl Asgari Ücret Tarifesinde Dükkân nitelikli taşınmazların 2'nci grupta bulunduğu dikkate alınarak, anılan taşınmazların toplu değerlemelerinde; 6. Grup (Toplu Değerleme) başlığı altında 2'nci gruba yönelik belirtilen esaslar dikkate alınarak değerleme ücretinin belirlenmesinin,

- 2’nci grup içerisindeki “Bağımsız bölüm niteliği kazanmamış müstakil yapılar” için ise yazınızda belirtildiği üzere, arsa ve arsa üzerinde yer alan müstakil yapıların birlikte değerlemesinin yapılmasının, ücretlendirmesinin ise bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut için belirlenen ücretlerin %10 artırılarak uygulanmasının

uygun olacağı sonucu Birliğimize bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Programı Hk. - 14.01.2022

Sayın Üyemiz,

Ankara Üniversitesi tarafından Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerine kontejan olanağı ve tezsiz yüksek lisans program ücretlerinde %30 indirim olanağının sağlandığı Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Programı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni Hk. - 14.01.2022

Sayın Üyemiz,

"Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” ile “Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listelerinde yer almak için gerekli koşullar ve başvuru esnasında sunulacak bilgi ve belgeler listesi 13.01.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanmıştır. “Sermaye Piyasasında Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar”  konusunda gerekli koşulları sağlayan ve ilgili listelerde yer almak isteyen kuruluşların bülten içerisinde yer alan Ek:1’de belirtilmiş bilgi ve belgeler ile 28.02.2022 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Birlik Üyemize Yönelik Yapılan Saldırı Hk. 05.01.2022

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz üyesi gayrimenkul değerleme uzmanına görevi başında Ankara Pursaklar Belediyesi kamu personeli tarafından darp girişiminde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Yapılan bu darp girişimi birliğimiz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Gayrimenkul değerleme uzmanlarına yönelik belediye gibi saygın kamu kurumlarında yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz. Birlik olarak, gerekli yasal işlemlerin başlatılması, soruşturma açılması ve olaya sebebiyet verenlerin cezalandırılması konusunda sürece yönelik takipçi kalacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Birlik Başkanı Teşekkür Mesajı Hk- 31.12.2021

Sayın Üyemiz,

TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine ilişkin teşekkür mesajı yayımlamıştır. 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri Hakkında - 31.12.2021

Sayın Üyemiz,

24.03.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6998 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 16’ncı maddesi gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) aracılığıyla Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine göre ilan edilen Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri; tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren salgın nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 2021/238 numaralı Kurul Kararı ile:

1)Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,    

2)Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

3)Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu nedenle Birliğimiz tarafından Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri konusunda hatırlatma yapılması gereği doğmuştur. 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Hk. – 29.12.2021

Değerli Üyelerimiz, Sayın İlgililer,  

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin 2022 yılında vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olup 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi) 29.12.2021 tarih 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

Uygulama Esaslarının 12’nci maddesi “İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.” hükmündedir. Bununla birlikte Asgari Ücret Tarifesi, 2022 yılı değerleme hizmeti ücretlerini belirlemektedir. Bu nedenle Asgari Ücret Tarifesi 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır.

Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve katkıda bulunan tüm Üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

TÜGEM Eğitim Akademisi ve TDUB Eğitim Akademisi Ön Protokolü Hk. - 16.12.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. İbrahim Cihan KURTULAN’ın konuşmacı olarak yer aldığı TÜGEM ticari network lansmanına katılımlarımızı gerçekleştirdik. Bu katılımda, TÜGEM Eğitim Akademisi ile TDUB Eğitim Akademisi arasında bir ön protokol imzalanması kararlaştırıldı.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. - 05.12.2021

Birliğimizin 05.12.2021 tarihli 8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantı, 19.12.2021 Pazar günü saat 09:30'da “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi Barbaros Mah. Sırma Perde Sok. No:23, Üsküdar/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1.         Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2.         Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

3.         Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4.         Açılış konuşması,

5.         2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

6.         2022 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

7.         Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin belirlenmesi,

8.         Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

9.         2022 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10.      Yönetim Kuruluna 2022 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

11.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Personel Teşkilat Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

13.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetleme Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

14.       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Yönetmelik Taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.      Dilek ve temenniler,

16.      Kapanış.

 

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

9. GAYRİMENKULDE LİDERLER ZİRVESİ

Sayın Üyemiz,

9. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK temasıyla 09.12.2021 tarihinde online olarak gerçekleşecektir. TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de açılış oturumunda konuşma yapacağı bu etkinliğin kayıt ve canlı yayın linki aşağıdaki gibidir. 

Kayıt için: https://veduboxsystem.zoom.us/webinar/register/WN_EwAwIotfRwOhSzkpXY6qmw

Canlı yayın için: https://youtu.be/eZR4XxL9xcM

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci’nin Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ziyareti – 24.11.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Bu görüşmede, değerleme sektörünü ilgilendiren sorunların çözülmesine ve bu sektörün geliştirilmesine yönelik konular istişare edildi. 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun - 24.11.2021

Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Kamuoyuna Duyurulur - 22.11.2021

19 Kasım 2021 Günü TELE1 Kanalında modaratörlüğünü Uğur DÜNDAR’ın yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet AKIN, CHP Grup Başkanvekili Engin ALTAN ve Sözcü Gazetesi Yazarı Murat MURATOĞLU’nun konuk olarak katıldığı UĞUR DÜNDAR İLE DEMOKRASİ ARENASI programında gerek Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) gerekse Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar BAHÇECİ hakkında; bilgiden yoksun, yersiz, haksız ve iftiralarla dolu ifadeler kullanılmıştır. Birliğimizi hedef alan gerçeğe aykırı bu beyanlarla ilgili her türlü yasal hakkını kendisi ivedilikle kullanıp ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Programda bir kısım çevrelerin kolaylıkla marketten gıda alır gibi SPK’dan gayrimenkul değerleme kuruluşu kurma izni ve gayrimenkul değerleme lisansı aldığı, gayrimenkul değerleme uzmanlarının rüşvet karşılığı gayrimenkul değerlerini yüksek gösterdiği, değerleme kuruluşlarının paravan şirketler olduğu ifade edilerek, hem Ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olan ve sektörümüzü Uluslararası Değerleme Standartlarına göre kurup düzenleyen SPK hedef alınmış, hem de büyük emeklerle ve zorlu sınavlardan geçerek lisans almış, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde emeği ve şerefiyle mesleğini icra eden kıymetli üyelerimiz yalan ve yanlış ifadelerle hedef alınmıştır.

Kendisini sorumlu gazeteci olarak takdim eden Sayın DÜNDAR, isnatlar ile ilgili program öncesinde tarafımıza ulaşmamış olup program esnasında da tarafımıza söz hakkı vermediği için kendisini, konuklarını ve kamuoyunu bilgilendirme fırsatı bulunamamıştır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı oluşmuştur.

TDUB; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliği haiz öz düzenleyici meslek birliği olup, çalışma alanları ve yetkileri ilgili Birlik Statüsü ile düzenlenmiştir. Birlik Başkanı Yaşar BAHÇECİ dâhil olmak üzere TDUB’un yönetim ve denetim organları genel kurulda yapılan Hâkim gözetiminde yapılan seçimlerde seçilmek suretiyle göreve gelmişlerdir.

TDUB’un üye yapısı, SPK tarafından yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösterecek kişilerin mesleki yeterlilikleri ölçümlendiği lisanslama sınavlarında başarılı olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarından oluşmaktadır. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olan mesleki donanımı yüksek kişilerdir. Üyelerimizin % 55’i mimarlık ve mühendislik fakültelerinden olmak üzere tamamı üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olmuştur. %9’u Yüksek Lisans, %1’i ise Doktora seviyesinde eğitim almışlardır. TDUB’un, 6.265 gayrimenkul değerleme uzmanı ve 143 gayrimenkul değerleme kuruluşu olmak üzere 6.408 üyesi bulunmaktadır. Programda ifade edilenin tersine meslektaşlarımız seçkin kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

TDUB, üyelerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile üyelerince müşterilerine verilecek değerleme hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı olmak, uyuşmazlıkların ve itirazların, değerlemenin standartlara uygunluğunun gözden geçirilmesi yoluyla çözümüne yönelik inceleme ve araştırma yaparak üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmekte, mevzuat ve standartlara aykırılık tespit edilmesi durumunda Kanunda yer alan idari para cezaları ile Statüde öngörülen uyarı, kınama, üyeliği askıya alma, üyelikten çıkarma (meslekten men edilme) disiplin cezaları vermektedir. Bugüne kadar yapılan denetim ve disiplin süreçleri sonucunda, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının üyelikten çıkarılmak suretiyle değerleme faaliyetleri sonlandırılmıştır. Hemen her sektörde olabileceği gibi değerleme sektöründe de kural dışı davranan, suç işleyenler olabilir. Bu kapsamda devam eden disiplin soruşturmaları da bulunmakta olup, bundan sonrada aynı kararlılıkla denetim ve disiplin faaliyetlerinin devam ettirileceğini bildiririz. Sayın DÜNDAR’ın program içerisinde nezdinde bulunduğunu ifade ettiği belgeleri Birliğimize ulaştırması durumunda aynı titizlikle incelenip gereğinin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.

Bununla birlikte programda da belirtildiği üzere bazı müteahhit ve emlak aracılığı lobi gruplarının girişimleri sonucunda 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle sistemde değişiklikler gerçekleşmiştir. Programda, TDUB, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun sistemi koruyucu çaba ve girişimlerine yer verilmekle birlikte programın devamında 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle değişen sistemin sebebi gibi gösterildiğini hayret ve üzüntü ile izlemiş bulunmaktayız. Bu sistemin kuruluşunda imzası olan Birlik Başkanımız Yaşar BAHÇECİ katıldığı televizyon programlarında, ana haber bültenlerinde tüm kamuoyunun önünde algoritma ile dağıtım sürecinin devam etmesi yönünde mücadele vermiştir. Ancak her nedense söz konusu programda sistem değişikliğinin nedeni olan ve “milyon dolarlık satışlar iptal oldu, Ülkemiz zarara uğratılıyor, bu sistem kaldırılmalı” sloganları ile yazılı ve görsel basında onlarca beyanları bulunan grupların ismi bile anılmayıp, bu sistemi savunan SPK ve Birlik Başkanımızın hedef alınması hayretle karşılanmıştır. Bununla birlikte programınızı takip eden anılan grupların programınızda ifade edilen hususlardan rahatsız olmayacağı da aşikârdır.

Taşınmaz edinimi yolu ile başvurulacak şerefli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın teminatı altındadır. Birliğimiz ve üyelerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı üzerinden hiçbir hesap yapılmasına izin vermeyecektir. Bu konuda samimi ve karşılık beklemeyen vatan sevdalılarının verebileceği en büyük destek Birliğimiz eylem ve uygulamalarını gündemde tutmak ve bu yolla yanlış işlere kalkışan gayrimenkul değerleme kuruluşları ve azmettirici sorumlularını ortaya çıkarmaktır.

Özetle; Birliğimizin sektördeki duruşu ve mücadelesi üyelerimiz ve kamuoyu nezdinde bilinmekte olup, kişilerin değil Ülkemiz menfaatleri için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizin altını çizmek isteriz. Sayın DÜNDAR’ın sorumlu gazetecilik ve adalet ilkesine uygun hareket edip açıklamamızın tamamına programında yer vererek ve hatta programına davet etmek suretiyle ifade edilmesine olanak sağlayarak bu yanlışı düzeltmesini ve gerekli disiplin işlemlerini yapabilmemiz için elinde bulunduğunu iddia ettiği belgeleri ivedilikle Birliğimize iletmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. - 20.11.2021

Birlik Yönetim Kurulu'nun 03.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

Birlik Olağanüstü 8. Genel Kurul toplantısının, 05.12.2021 Pazar günü saat 09:30’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 19.12.2021 Pazar günü saat 09:30'da “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi Barbaros Mah. Sırma Perde Sok. No:23, Üsküdar/İstanbul” adresinde ekte belirtilen gündem ile yapılmasına, 

Genel Kurul toplantısına 03.12.2021 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimizin katılabilmesine karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1.         Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2.         Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

3.         Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4.         Açılış konuşması,

5.         2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

6.         2022 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

7.         Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin belirlenmesi,

8.         Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

9.         2022 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10.      Yönetim Kuruluna 2022 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

11.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Personel Teşkilat Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

13.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetleme Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

14.       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Yönetmelik Taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.      Dilek ve temenniler,

16.      Kapanış.

 

 

 

 

 

TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci’nin T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u Ziyareti - 19.11.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. Bu görüşmede, sektörümüzle ilgili gündemdeki konular istişare edildi.

Saygılarımızla, 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

22-24 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen 1.Arama Konferansı Hk. - 19.11.2021

Sayın Üyemiz,

22-24 Ekim 2021 Tarihleri arasında gerçekleştirilen 1.Arama Konferansı bildirisine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Tarafından 2021/6 (1911) Sayılı Genelgede Yapılan Düzenleme Hk. - 19.11.2021

Sayın Üyemiz,

TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığının 15.11.2021 tarihinde yayımlanan 15.09.2021 tarih, 2021/6 (1911) sayılı genelgede yapılan düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek:

1 - 2021/6 Sayılı Genelge (7 Sayfa)

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı Tarafından 2019/1 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik Hk. - 19.11.2021

Sayın Üyemiz,

TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığının 15.11.2021 tarihinde yayımlanan 15.02.2019 tarih, 2019/1 sayılı genelgede yapılan değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ek:

1 - 2019/1 Genelge (2 Sayfa)

2 - İşlem Listesi

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

Saygı ve Özlemle... - 10.11.2021

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'ncü yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Vefat Haberi - 22.10.2021

Değerli üyemiz, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. personeli, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Tuğba Akıncıoğlu’nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tuğba Akıncıoğlu’na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

22-24 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen 1.Arama Konferansı Hk. – 25.10.2021

Değerleme sektörünün yapısı ve geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılması ve sürdürülebilirlik, mesleki eğitimler ve eğitim ihtiyaçları, mesleki tecrübe, yeni iş alanlarının oluşturulması, mesleki denetim ve disiplin, değerleme raporlarında standartların oluşturulması konularında, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesine yönelik arama konferansı düzenlenmiştir.

Arama konferansına; Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği, Gayrimenkul Eksperleri Derneği, Birlik Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi, Mesleki Komite Temsilcileri katılım sağlamıştır.

Sektörümüz ve mesleğimiz ile ilgili konularda, Birliğimizin karar ve uygulamalarına yön verecek, kısa, orta ve uzun vadeli strateji planlarının oluşturulmasına temel teşkil edecek olan arama konferansının sonuç bildirgesi, 27 Ekim 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

Arama konferansımızda değerli görüş, öneri ve tespitlerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Mesleki Çalışma Komitesi Üyelerinin Atanması Hakkında – 20.10.2021

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 24, 25 ve 26’ncı maddeleri ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyette bulunan Mesleki Çalışma Komitelerimizde görev alan Komite Üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeni ile 20.10.2021 – 19.10.2023 tarihleri arasında görev yapmak üzere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir. Atanan Komite üyelerini tebrik eder ve görevlerinde başarılar dileriz.

Birliğimizin uluslararası faaliyetlerini güçlendirmek, Birliğimizin üye olduğu TEGoVA ve IVSC gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek üzere 01.11.2019 tarihinde Uluslararası İlişkiler Komitesi kurulmuştur. Birlik Yönetim Kurulu, Komite görev alanına giren hususlarda Birlik teşkilatının görevlendirilmesine, ilişkilere yönelik kurumsal hafızanın Birlik teşkilatı ve Birlik Yönetim Kurulu nezdinde oluşturulmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler Komitesi’ne yeni atamalar gerçekleştirilmeyecek olup Komite’nin kapatılmasına karar verilmiştir.

 

İLETİŞİM KOMİTESİ

STANDARTLAR KOMİTESİ

İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ

SEDAT SITKI

Başkan

BEKTAŞ CEM ÜLGER

Başkan

ERHAN SARAÇ

Başkan

BERAT DENİZ ÖZTÜRK

Üye

BURAK PİRGAİP

Üye

AHMET ARSLAN

Üye

DENİZ KILIÇ

Üye

FARUK ONUR SOLAK

Üye

AHMET BOYACI

Üye

HÜDAVERDİ SÖNMEZ

Üye

FİLİZ IŞIL DERELİOĞLU

Üye

ALPER BOZKURT

Üye

MEHMET GÖKHAN KADAY

Üye

GULİN DALAK

Üye

FERHAT YILMAZ

Üye

MEVLÜT BAYRAK

Üye

HÜSEYİN AKMAN

Üye

HALİL UYANIK

Üye

MURAT TAKSİM

Üye

MUSTAFA MAZMANCI

Üye

OĞUZHAN GÖKGÜN

Üye

ÖMER LATİF YALÇIN

Üye

 

 

RACİ GÖKÇEHAN SONER

Üye

UFUK DÜNDAR

Üye

 

 

SEMİH IŞIK

Üye

 

MEVZUAT İZLEME VE
GELİŞTİRME KOMİTESİ

DEĞERLEME UZMANLARI KOMİTESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA KOMİTESİ

AYHAN DÜZGÜN

Başkan

ÇAĞATAY BARUTÇU

Başkan

ALİ GÜRBÜZ

Başkan

BERRİN KURTULUŞ SEVER

Üye

KENAN HASAN URGANCI

Üye

AHMET BÜYÜKDUMAN

Üye

AYCAN ÇAYNAK DUMAN

Üye

MEHMET AFŞAR

Üye

ALİ ŞEN

Üye

OSMAN YÜKSEL

Üye

MUSTAFA YALÇIN

Üye

CEMRE ŞALCI

Üye

KAZIM YURTSEVER

Üye

NURULLAH YAZAR

Üye

ÇAĞDAŞ COŞKUN

Üye

ERDEM AKYOL

Üye

ONUR KAAN HENDEN

Üye

KAMURAN AYYILDIZ

Üye

BİROL ÖZTÜRK

Üye

SERAP ÖZYILMAZ

Üye

KÜRŞAT KILIÇ

Üye

 

Saygılarımızla,

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

Birlik Başkanımız Yaşar Bahçeci CNN Türk'te - 20.10.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanımız Sayın Yaşar Bahçeci, bu akşam CNN Türk Ana Haber Bülteninde sektör ve TDUB hakkında soruları yanıtlayacak.
 

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Arama Konferansı, Birlik Üyeleri Görüşlerinin Alınması- 12.10.2021

Sektörümüz ve mesleğimiz ile ilgili konularda, Birliğimizin karar ve uygulamalarına yön vermek üzere meslektaşlarımızın, düzenleyici kuruluşların ve paydaşlarımızın görüşlerinin alınacağı arama konferansı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Arama konferansı sonuçlarının; değerleme sektörünün yapısı ve geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılması ve sürdürülebilirlik, mesleki eğitimler ve eğitim ihtiyaçları, mesleki tecrübe, yeni iş alanlarının oluşturulması, mesleki denetim ve disiplin, değerleme raporlarında standartların oluşturulması konularında, Birliğimizin kısa, orta ve uzun vadeli strateji planlarının oluşturulmasında temel alınması amaçlanmaktadır.

22-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek arama konferansı sonuç bildirgesi, 27.10.2021 tarihinde Birliğimizin www.tdub.org.tr internet adresi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Arama konferansına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği, Gayrimenkul Eksperleri Derneği, Birlik Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi, Mesleki Komite Temsilcileri davet edilmiştir.

Arama konferansı programı aşağıda yer almaktadır. Üyelerimizin konu başlıkları kapsamında görüşleri önemsenmekte ve değer verilmekte olup, arama konferansında çalışma gruplarına aktarılması planlanmaktadır. Sayın Üyelerimizin, konu başlıkları kapsamında görüşlerini 19.10.2021 tarihine kadar Ek’te yer alan formu doldurarak ademir@tdub.org.tr iletmelerini rica ederiz.

EK : Görüş Formu 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

Arama Konferansı Programı

TARİH                            : 22-24 Ekim 2021

TOPLANTI YERİ           : Bolu/Abant, Taksim International - Abant Palace

AKIŞ                              :

 1. 22 Ekim 2021 Cuma Otele Giriş
 2. 23 Ekim 2021 Cumartesi
  1. 08:30 – 08:55 Kayıt
  2. 09:00 - 10:00 Açılış konuşmaları ve protokol
  3. 10:00 – 12:50 Çalışma konularının tartışılması, fikir ve önerilerin alınması
   1. Konu Başlıklarına Göre Temsilcilerin Belirlenmesi ve Trendler (25 dakika)
   2. Amaç ve Hedef Belirleme (15 dk.)
   3. Öneri Geliştirme (40 dk.)
   4. Yol Haritası Oluşturma (35 dk.)
   5. Aksiyon Planı Oluşturma (40 dk.)
   6. Sunum Hazırlık (15 dk.)
  4. 13:00 – 14:00 Yemek Arası
  5. 14:00 – 18:30 Katılımcılar tarafından konu başlıkları çerçevesinde üretilen sonuçların temsilciler tarafından tüm katılımcıların görüşüne açılması, değerlendirmelerin yapılması, alınan görüşlerin konsolide edilmesi
  6. 19:00 Akşam yemeği
 3. 24 Ekim 2021 Pazar
  1. 09:00 – 11:30 Konsolide edilen görüşlerin değerlendirilmesi
  2. 11: 30 Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması ve kapanış
  3. 12:30 Çıkış

KONU BAŞLIKLARI     :

 1. Nitelikli İnsan Kaynağının Sektöre Kazandırılması,
  • Değerleme Sektörü İstihdam Yapısı (Kadrolu/Sözleşmeli Değerleme Uzmanları)
  • Mesleki Eğitimler
 2. Tecrübe Şartının Düzenlenmesi, Uzman Yardımcılarının Tecrübe Ediniminde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri,
 3. Yeni İş Alanlarının Oluşturulması,
 4. Mesleki Denetim Ve Disiplin,
 5. Değerleme Raporu Standartlarının Oluşturulması.
Personel Alım İlanı - 08.10.2021

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme Komitesinde görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@tdub.org.tr adresine e-posta ile göndermesi gerekmektedir. 

İş Tanımı

Değerlendirme Komitesi, Birlik Üyeleri arasında veya Birlik Üyeleri ile müşterileri arasında değerleme hizmetleri konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak, itiraza konu değerleme raporları ile disiplin komitesinin görev alanına girmeyen ve mesleğin icrasına ilişkin konularda Birlik üyelerine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, üyelerinin mesleki faaliyetlerine yönelik denetimleri gerçekleştirmek, Sermaye Piyasası Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilen kalite kontrol ve denetim görevini gerçekleştirerek sonucu hakkında ilgilileri bilgilendirmekle görevlidir. İstihdam edilecek personel, Mesleki Tecrübe Belgesi başvurularının kontrol ve onaylanması hususunda da görevlendirilecektir.

 

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans seviyesinde mezun,
 • Gayrimenkul Değerleme veya Hukuk alanında en az 5 yıllık mesleki iş tecrübesine sahip,
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen,
 • Planlama, organizasyon ve yönetim yetkinliği kuvvetli,
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri güçlü, enerjisi yüksek, pozitif ve güler yüzlü, dış görünümüne özen gösteren,
 • İletişim yönü kuvvetli, çözüm odaklı ve analitik düşünen,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, yurt içi seyahat engeli olmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Vefat Haberi - 06.10.2021

Değerli üyemiz, Gayrimenkul Değerleme Umzanı Tansel TONYALI'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Tansel TONYALI'ya Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Personel Alım İlanı - Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler – 27.09.2021

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği “Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler” biriminde “Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı” olarak görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@tdub.org.tr adresine e-posta ile göndermesi gerekmektedir. 

Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı

İş Tanımı

 • Ulusal ve uluslararası kurumlar ile ilişkileri yönetmek,
 • Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
 • Birliğin dış dünyayla olan tüm iletişimini koordine etmek,
 • Birliği ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerini tanıtmak,
 • Birliğin basın yayın organları ile ilişkilerini yürütmek,
 • Birliğin uluslararası faaliyetlerini koordine etmek,
 • Uluslararası muadil ve diğer ilgili mesleki kuruluşlarla işbirliğine dair çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre vb. çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek organizasyonların koordine etmek,
 • Web sitesi ve sosyal medya hesaplarının içeriğini oluşturmak ve yönetmek.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans seviyesinde mezun,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını ileri derecede kullanabilen,
 • Web sitesi, sosyal medya ve iletişim konularında tecrübesi olan,
 • Ulusal ve Uluslararası organizasyonların düzenlenmesi konusunda tecrübesi olan,
 • Dikkatli ve titiz çalışabilen, pozitif ve güler yüzlü, dış görünümüne özen gösteren
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

Başvuruda bulunmak isteyen adayların Ek_1’de yer alan başvuru formu ve özgeçmişlerini, 15.10.2021, Cuma günü mesai bitimine kadar info@tdub.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ek_1: Başvuru Formu

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

TDUB ve İstanbul Okan Üniversitesi Arasında İmzalanan Protokol Hakkında - 22.09.2021

Sayın Üyemiz,

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, İstanbul Okan Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Kentsel Dönüşüm (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans ile Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora programlarının yüz yüze, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme (Tezli) programı yüz yüze, yine Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme (Tezsiz) programı ise hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yöntemi ile 2 (iki) farklı lisansüstü eğitim faaliyeti yapılacaktır. 

Bu kapsamda, TDUB üzerinden gelecek başvurularda, kayıt dönemi liste fiyatları üzerinden Yüksek Lisans yüz yüze eğitim programlarında %40 indirim uygulanacaktır. Yüksek Lisans uzaktan eğitim programlarında ise, liste fiyatı geçerli olacaktır. Uzaktan eğitim programlarına yapılan kayıtlar, uygulanacak indirim oranı hesaplamasına dâhil edilmeyecektir. Doktora programlarında ise %30  indirim uygulanacaktır.

İndirimden yararlanmak isteyen üyelerimiz birliğimizden alacakları üyelik belgesi ile, 21.09.2021/04.10.2021 tarihleri arasında müracaatlarını https://forms.okan.edu.tr/liste/iou-lisansustu-programlar-on-basvuru-formu-tdub sayfasından yapabilirler. Bu formun doldurulması sonrasında, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından aranarak, kayıt için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Yabancıların Taraf Olduğu Gayrimenkul Edinimlerine Yönelik Düzenlenen Değerleme Raporları Hk. – 15.09.2021

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması işlemleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/1 sayılı “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması” hakkındaki genelge gereğince yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, Birliğimiz üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporları zorunlu olarak aranmaktadır.

Anılan değerleme raporlarına ilişkin taleplerin alınması ve bir merkezden dağıtımının sağlanması, değerleme raporlarının elektronik ortamda hazırlanması ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve ilgilisine teslim edilmesi hususunda; TKGM, Birliğimiz ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi (GABİM) arasında 30.07.2021 tarihinde “Taşınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu çerçevede Antalya ili pilot bölge belirlenmiş olup yabancı ülke vatandaşlarının taraf olduğu taşınmaz edinimlerinde hazırlanacak değerleme raporları TADEBİS uygulaması üzerinden dağıtılmaya başlanmıştır. Uygulama, pilot bölge kapsamında başarı ile gerçekleştirilmiş olup TKGM’nin 15.09.2021 tarih 2021/6 sayılı Genelgesi ile düzenlendiği üzere 20.09.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde yürürlüğe girecektir. Genelgeye buradan ulaşılması mümkündür.

Başvuruların alınması, yetkili değerleme kuruluşlarına dağıtılması ve değerleme ücretleri

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri TKGM’nin https://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet adresinden veya ALO-181 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgilisi tarafından ücreti ödenen değerleme raporu talebi sistem tarafından aynı gün içerisinde iş dağıtım algoritması ile TADEBİS üzerinde yetkili değerleme kuruluşuna (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu) atanacaktır. Kullanılacak algoritma ile ilgili bilgilere buradan ulaşılması mümkündür. Değerleme raporu hizmet ücreti, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” ile belirlenen ücretlerin 2 katıdır. Bu ücretin haricinde KDV hariç başkaca herhangi bir ilave ücret ya da masraf tahsil edilmeyecektir.

Yetkili değerleme kuruluşları, algoritma ile kendilerine atanan değerleme taleplerini kadrolu ve sözleşmeli değerleme uzmanlarına TADEBİS üzerinden iş ataması yapmak üzere dağıtımını sağlayacaklardır.

Dikkat: İş dağıtımında esas olan yetkili değerleme kuruluşlarının sahip olduğu insan kaynağıdır. Yetkili değerleme kuruluşları, kadrolu ve sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti aldıkları değerleme uzmanlarını Üye Yönetim Sistemine tanımladıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kadrolu ve yetkili değerleme kuruluşları ile sözleşme ile ihdas etmek suretiyle dışarıdan değerleme hizmeti veren değerleme uzmanlarının bölge seçimlerinin (hizmet bölgesi belirlenmesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı video dosyasına buradan ulaşılması mümkündür.) ve iletişim bilgilerinin güncel olduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerinin girilmemesi durumunda algoritma iş ataması yapmak üzere insan kaynağı göremeyeceği için yetkili değerleme kuruluşuna iş ataması da mümkün olamayacaktır.

Birliğimiz Statüsünün “Birliğin görev ve yetkileri” 7’nci madde birinci fıkra (a) bendi; üyelerinin mesleki faaliyetlerine yönelik etkin bir denetim mekanizması kurmak, üyelerin sicil bilgilerinin tutulmasını sağlamak ve bu kapsamda Üyelerin sicil bilgilerinin tutulmasına yönelik Üyelerden bilgi ve veri toplamak hususlarını Birliğin görev ve yetkileri arasında düzenlemektedir. Bu kapsamda Birliğimiz tarafından;

 1. Değerleme Kuruluşlarının, personel kadrosunda bulunan Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanları ile Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzman Yardımcılarını ÜYS üzerinde tanımlayıp tanımlamadıkları kontrol edilecektir. (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, ÜYS üzerinde personel tanımlamalarını gerçekleştirildikten sonra işe alınan ya da işten ayrılan personelin de ÜYS üzerinden onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde tanımlama işlemi gerçeklemez. )Ayrıca Değerleme Kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek denetimlerde ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye yapılan bildirimlerde aykırılıkların tespit edilmesi durumunda,
 2.  Değerleme Kuruluşlarının, sözleşme ihdas etmek sureti ile dışarıdan değerleme hizmeti aldığı Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlarını, ÜYS üzerinde tanımlayıp tanımlamadıkları kontrol edilecektir. (Tanımlama işlemi, ÜYS üzerinde sözleşmenin eklenmesi ile gerçekleşir. Sözleşmenin sisteme tanımlanmasını takiben sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti veren Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlarının ÜYS üzerinden onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde tanımlama işlemi gerçeklemez.) Ayrıca Değerleme Kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek denetimlerde ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’ye yapılan bildirimlerde aykırılıkların tespit edilmesi durumunda,

 

Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde derhal inceleme başlatılacaktır.

Protokol ile düzenlendiği üzere değerleme raporu; konut nitelikli taşınmazlar için yetkili değerleme kuruluşa görevlendirmenin yapıldığı gün hariç 2 (iki) iş gününde, konut dışı diğer tüm nitelikte taşınmazlar için 5 (beş) iş gününde sonuçlandırılacaktır. Bu sürelere uyum dikkatle takip edilecek olup mazeret bildirilmeden sürelerin aşılması durumunda gerek sistemin sıhhatli çalışması hususunda gerekse Protokolün ilgili düzenlemeleri kapsamında yaptırımlar uygulanacaktır.

Değerleme raporlarının hazırlanması, çağrı merkezi

Değerleme raporlarının hazırlanması hakkında hazırlanan tanıtım videolarına buradan ulaşılması mümkündür.

Kullanıcılar 20.09.2021 tarihinden itibaren uygulamaya https://tadebis.com.tr/gds adresinden bağlanabilecektir. Üye Yönetim Sistemi uygulamasındaki kullanıcı adı ve şifreleri TADEBİS uygulaması için de geçerlidir. ÜYS uygulamasında “Profilim” menüsünün hemen altında “Taşınmaz Değerleme Sistemi” menüsünden de uygulamaya giriş yapılabilecektir.

TADEBİS üzerinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı anlatımının yer aldığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu değerleme raporları teminata dayalı değerleme faaliyeti kapsamında olmayıp, pazar değerine titiz bir şekilde ulaşılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

TADEBİS uygulaması ile ilgili karşılaşılan sorunlar ile ilgili GABİM bünyesinde çağırı merkezi oluşturulmuştur. Karşılaşılan sorunlartadebis@mkkgabim.com.tr e-posta adresine iletilebilir veya (850) 222 0 426 (GBM) irtibat numarasından destek alınması mümkündür.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi İle Belirlenen Değerleme Ücretlerinde Gerçekleştirilen Güncelleme Hakkında – 07.09.2021

Değerli Üyelerimiz, Sayın İlgililer,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve 04.01.2021 tarih 31354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020 yılında tüm dünyada Covid-19 salgın hastalığı baş göstermiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Pandemi süreci hala devam etmekte olup tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz ekonomik etkileri meydana gelmiştir.

Bağımsız, tarafsız, saygın ve bilimsel bir değerleme faaliyeti yapılabilmesi, değerleme sektörünün sağlıklı bir şekilde devamlılığı ve değerleme raporlarının kalitesinin artırılmasının ancak değerleme hizmeti ücretlerinin yeni ve artan maliyet unsurları çerçevesince günümüz koşullarını kapsayacak şekilde revize edilmesi ile mümkün olabileceği düşünülmüş olup söz konusu hususlar Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir.

Görüşlerimiz ve taleplerimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan değerleme ücretlerinde ortalama %7,5 oranında artış yapılarak güncelleme gerçekleştirilmiştir. Asgari Ücret Tarifesi’nde gerçekleştirilen artışlara ilişkin karşılaştırma tablosuna buradan ulaşılması mümkündür.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN başta olmak üzere, vizyoner kimliği ile sektörümüze yön veren ve aldığı kararlar ile değerleme sektörünün temelini güçlendiren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ve Kurul Üyeleri ile Kurul çalışanlarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali AKBEN ve çalışanlarına, Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili değerli görüşlerini veren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine tüm Üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Mesleki Tecrübe Sürelerinin Hesaplanmasında Kısmi Çalışma Ödeneğinin Değerlendirilmesi Hk. - 07.09.2021

Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 19.08.2021 tarih ve 42/1269 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca, gayrimenkul değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanlarının mesleki tecrübe sürelerinin hesaplanmasında, sektörün mesleki tecrübeye sahip insan kaynağı ihtiyacı da dikkate alınarak, olası mağduriyetleri önlemek üzere, İş Kanunu gereğince kısa çalışma ödeneği döneminin ilk 7 günlük ücretinin işveren tarafından ödenmesini takip eden aylar için “18-Kısa Çalışma Ödeneği” kodu ile bildirilen gün sayısına bakılmaksızın, kısa çalışma süresinde
geçen günler 30 gün olarak kabul edilecek ve kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında istihdam edilen kişilerin çalıştıkları süreler mesleki tecrübe süresi olarak değerlendirilecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinde Görev Almak İsteyen Kişilerin Başvuruları Hk. - 02.09.2021

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet gösteren Komitelerimize atamalar gerçekleştirilecektir.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi, Standartlar Komitesi, İletişim Komitesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi, İş Geliştirme Komitesi, Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi ve Değerleme Uzmanları Komitesi’nde görev almak isteyen üyelerimizin, Ek’te yer alan formu doldurarak 15.09.2021 tarihine kadar otim@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Komitelerde Görev Alacak Kişilerde Aranan Özellikler

1. En az 5 yıllık mesleki iş tecrübesine sahip olması,

2.Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

3.Son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Başvuru Formu

 

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - 30.08.2021

Büyük zaferin 99. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Değerleme Sektörü 2021 Yılı 2.Çeyrek Analiz Raporu Yayımlandı - 23.08.2021

Sayın Üyemiz,

Değerleme sektörü 2021 Yılı 2. Çeyrek Analiz Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Etkinliği Hk. - 07.08.2021

Sayın Üyelerimiz,

Lisans veya yüksek lisans seviyesinde eğitim veren akademik yapıların sayılarının artış göstermesi, akademik donanıma sahip meslektaşlarımızın sayılarının artması ile doğru orantılıdır. Birliğimiz, gayrimenkul ve gayrimenkul değerlemesi bölümleri ve/veya yüksek lisans programları olan tüm Üniversiteler ile işbirliği yapmak üzere iletişime geçilmiştir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 2021-2022 yılı öğrenci kayıtlarını almaya başlamıştır.

Üniversite tercihi yapacak (veya dikey geçiş ile 4 yıllık bir eğitim programına devam etmeyi düşünen) adaylar, https://www.instagram.com/ubfggy/ adresinde, Instagram canlı yayını ile düzenlenecek olan soru-cevap etkinliğinden (08.08.2021, 20:00) detaylı bilgi alabilecektir. Detaylı bilgilere Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aday Öğrenci Whatsapp Destek Hattı +903126000160 üzerinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 
 
 
 
Takbis Başvurularında Malik Onayı Alınması Hk. - 03.08.2021

Sayın Üyemiz,

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca, TKGM tarafından; TKGM ile Birliğimiz üyeleri ile yapılan veri paylaşımı gözden geçirilerek veri paylaşımlarında, taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin webtapu sistemi veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Uygulamada karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi hususunda 02.08.2021 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği ve Birliğimizin katılımı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

 

1- Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde Bankalar tarafından değerleme şirketleri/ uzmanlarına yönlendirilen ve maliklerin dışında (alıcı vb. 3. Kişiler) tarafından yapılan başvurularda Bankanın talep yazısının taranması ve gerekli açıklamanın sisteme yapılması üzerine taleplerin 06/08/2021 tarihine kadar “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

2- Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde Bankalar tarafından değerleme şirketleri/ uzmanlarına yönlendirilen ve taşınmaz malikleri tarafından yapılan başvurularda mümkün olduğu kadar, TCKN, adı, soyadı ve baba adı bilgilerinin değerleme şirketi/uzmanı ile paylaşılması sureti ile uygulamaya alınan web tapu sistemi kurallarına uyarak başvuru yapılmasına, mümkün olmadığı durumlarda ise Bankanın talep yazısının taranması ve gerekli açıklamanın sisteme yapılması üzerine taleplerin 06/08/2021 tarihine kadar “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

3- 06/08/2021 tarihinden sonraki başvularda gerçek kişilerde TCKN, adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişilerde ise MERSİS numarası ve şirket yetkilisinin TCKN, adı, soyadı ve baba adı nın değerleme şirkeri/uzmanına gönderilebilecek şekilde (manuel veya sistem üzerinden) gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmanın Bankalar yapılmasına,

4- Daha öncesinde bir kredi işlemine tabi olan ve teminatların yeniden değerleme yapılması gereken durumlarda Bankalar tarafından yapılan görevlendirmelerde talebin yeniden değerleme talebi” uyarınca yapıldığının bildirilmesi durumunda, talep kapağında gerekli belirtmenin yapılarak, başvuruya uygun açıklamanın yapılması sureti ile bu türden taleplerin “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

5- Belediyelerin/kamu kurumlarının değerleme taleplerinde, bu Kurumlarca yapılan talep belgesi/sözleşmenin ve işlem açıklamasının sisteme uygun olarak yazılması sureti ile taleplerin “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümünden karşılanmasına,

6- Değerleme yapılacak olan taşınmazda birden fazla malik olması durumunda uygulamaya alınan sistem üzerinden “gerçek kişi malik” bölümünden yapılacak taleplerde tek malikin talebi ve onayı ile işlemlerin devam ettirilmesine,

7- Değerleme talebine konu olan taşınmazın tek malik olması durumunda doğrudan bu malikin web tapu kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veri giriş yapılmadan kaydın ilgili malikin onayına sunulmasına (FAZ 2 Çalışmasında dikkate alınacaktır),

8- Taşınmaz malikinin değerleme başvurusu öncesinde yetki vermesine yönelik olarak Web Tapu sisteminde geliştirme yapılarak, “Taşınmaz değerleme yetkisi verme” ekranının uygulamaya alınmasına yönelik çalışma yapılması (FAZ 2 Çalışmasında dikkate alınacaktır),

konularında mutabakata varılarak ilgili kararlar alınmıştır.

 

Uygulama ile ilgili kullanım kılavuzuna buradan ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin İmzalanan Protokol Hk. - 30.07.2021

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması işlemleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/1 sayılı “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması” hakkındaki genelge gereğince yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, Birliğimiz üyeleri tarafından hazırlanan değerleme raporları zorunlu olarak aranmaktadır.

Anılan değerleme raporlarına ilişkin taleplerin alınması ve bir merkezden dağıtımının sağlanması, değerleme raporlarının elektronik ortamda hazırlanması ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve ilgilisine teslim edilmesi hususunda TKGM, Birliğimiz ve MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi (GABİM) işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu hususlar “Taşınmaz Değerleme Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü” ile düzenlenmiş olup taraflarca 30.07.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Antalya ili pilot bölge belirlenmiş olup yabancı ülke vatandaşlarının taraf olduğu taşınmaz edinimlerinde hazırlanacak değerleme raporları TADEBİS uygulaması üzerinden dağıtılmaya başlanacaktır.

Başvuruların alınması, yetkili değerleme kuruluşlarına dağıtılması ve değerleme ücretleri

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri TKGM’nin https://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet adresinden veya ALO-181 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgilisi tarafından ücreti ödenen değerleme raporu talebi sistem tarafından aynı gün içinde iş dağıtım algoritması ile TADEBİS üzerinde yetkili değerleme kuruluşuna (Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu) atanacaktır. Kullanılacak algoritma ile ilgili bilgilere buradan ulaşılması mümkündür. Değerleme raporu hizmet ücreti, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” ile belirlenen ücretlerin 2 katıdır. Bu ücretin haricinde KDV hariç başkaca herhangi bir ilave ücret ya da masraf tahsil edilmeyecektir.

Yetkili değerleme kuruluşları, algoritma ile kendilerine atanan değerleme taleplerini kadrolu ve sözleşmeli değerleme uzmanlarına TADEBİS üzerinden iş ataması yapmak üzere dağıtımını sağlayacaklardır.

Dikkat: İş dağıtımında esas olan yetkili değerleme kuruluşlarının sahip olduğu insan kaynağıdır. Yetkili değerleme kuruluşları, kadrolu ve sözleşme ile dışarıdan değerleme hizmeti aldıkları değerleme uzmanlarını Üye Yönetim Sistemine tanımladıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kadrolu ve yetkili değerleme kuruluşları ile sözleşme ile ihdas etmek suretiyle dışarıdan değerleme hizmeti veren değerleme uzmanlarının bölge seçimlerinin (hizmet bölgesi belirlenmesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı video dosyasına buradan ulaşılması mümkündür.) ve iletişim bilgilerinin güncel olduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu bilgilerinin girilmemesi durumunda algoritmanın iş ataması yapmak üzere insan kaynağı göremeyeceği için yetkili değerleme kuruluşuna iş ataması yapması mümkün olamayacaktır.

Değerleme raporu, konut nitelikli taşınmazlar için yetkili değerleme kuruluşa görevlendirmenin yapıldığı gün hariç 2 (iki) iş gününde, konut dışı diğer tüm nitelikte taşınmazlar için 5 (beş) iş gününde sonuçlandırılacaktır.

Değerleme raporlarının hazırlanması, çağrı merkezi

Değerleme raporlarının hazırlanması hakkında hazırlanan tanıtım videolarına buradan ulaşılması mümkündür.

Kullanıcılar 02.08.2021 tarihinden itibaren uygulamaya https://tadebis.com.tr/gds adresinden bağlanabilecektir. Üye Yönetim Sistemi uygulamasındaki kullanıcı adı ve şifreleri TADEBİS uygulaması için de geçerlidir. ÜYS uygulamasında “Profilim” menüsünün hemen altında “Taşınmaz Değerleme Sistemi” menüsünden de uygulamaya giriş yapılabilecektir.

TADEBİS üzerinde yapılacak işlemlerin ayrıntılı anlatımının yer aldığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Söz konusu değerleme raporları teminata dayalı değerleme faaliyeti kapsamında olmayıp, pazar değerine titiz bir şekilde ulaşılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bu adil iş dağıtım algoritmasının pilot bölgede başarılı olması, sektörümüzün arzu etmiş olduğu adil iş dağıtımının yaygınlaşması için de son derece önemlidir. Bu sebeple tüm üyelerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır.

TADEBİS uygulaması ile ilgili karşılaşılan sorunlar ile ilgili GABİM bünyesinde çağırı merkezi oluşturulmuştur. Karşılaşılan sorunları tadebis@mkkgabim.com.tr e_posta adresine iletebilir veya (850) 222 0 426(GBM) irtibat numarasından 02.08.2021 tarihi itibari ile destek alınması mümkündür.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onbirinci Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında - 13.07.2021

Sayın Üyemiz,

03.07.2021 tarihinde gerçekleşen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar; Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) onayına sunulmuştu.

Kurul Karar Organı’nın 08.07.2021 tarih ve 36/1096 sayılı toplantısında, Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, Birlik Statüsü’nün 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildiğine dair resmi yazı 09.07.2021 tarihinde Birliğimize ulaşmıştır.

Göreve gelen Birlik Yönetim Kurulu ilk toplantısı 13.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Yaşar Bahçeci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın İbrahim Cihan Kurtulan seçilmiştir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Kesinleşmiş Seçim Sonuçları Hakkında - 07.07.2021

Birliğimizin  Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2021 Cumartesi günü "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir / İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Seçim sonuçlarına itirazlar için verilen süre 05.07.2021 tarihinde saat 17:00'de sona ermiş olup, T.C. Sarıyer 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen, zorunlu organlara seçilenleri gösteren kesinleşmiş listeye ve denetim tutanağına ağaşıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kesinleşmiş Seçim Sonuçları

Denetim Tutanağı

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında – 02.07.2021

Sayın Üyelerimiz,

Birliğimizin Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.07.2021 Cumartesi günü saat 09:00'da "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir / İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

1)     Genel kurula katılacak üyelerin yanlarında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Genel Kurula katılacak Üyelerimizin, Fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası içeren kimliklerini yanlarında bulundurmaları ve Oy kullanırken ibraz etmeleri gerekmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri)

Üyelerimiz Genel Kurul toplantı salonu girişinde Kayıt Masasından hazirun listesini imzalamak suretiyle katılımcı kartlarını alacaklardır. Hazirun listesinin imzalanması sürecinde kalabalıkların oluşmaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle hazirun listesi, katılımcı kartında yer alan Seçmen Numarasına göre bölümlenmiştir. Seçmen Numaraları SMS ile iletilmiştir. İletişim bilgilerinin güncel olmaması nedeni ile Seçmen Numaraları ulaşmayanlar için Kayıt Masasının yanında ayrı bir servis verilecektir.

2)     Oy verme işlemleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Üyelerimiz ilgili mevzuatın izin verdiği süreler dâhilinde saat 17:00’ye kadar oy kullanılabilecektir. Genel Kurul’a katılarak oy kullanacak Üyelerimizin belirli bir saatte Genel Kurul’a katılım sağlaması zorunluluğu yoktur. Önemli olan 17:00’dan önce Genel Kurul’a katılım sağlanması ve oy kullanılmasıdır.

3)     Tüzel kişi üye Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları nasıl oy kullanacak?

T.C. Sarıyer 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2021 tarih 2021/30 sayılı Kararı ile Birliğimiz Statüsünün 9’uncu maddesi hükümleri çerçevesince;

Gerçek Kişi Üye Hazirun Listesinde yer alanların Genel Kurul toplantısına katılamaması durumunda, usulüne uygun (Noter vekâleti) bir temsilci atamaları mümkün olabilecektir. Vekil olan temsilciler de Hazirun Listesinde yer almalı olup her temsilci sadece bir kişi için oy kullanabilecektir.

Tüzel Kişi Üye Hazirun listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları, oy temsilcileri aracılığı ile oy kullanabilecektir. Tüzel kişi hazirun listesinde yer alan kişiler yerine başka kişilerin oy kullanılabilmesi ancak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu tarafından asgari genel müdür yardımcısı unvanına sahip ve değerleme uzmanı sıfatını haiz personeli yetkilendirdiğini ifade eder yazısı ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu tarafından noterden alınacak noter onaylı vekâletname ile mümkün olabilecektir.

Oy temsilcileri, hem temsil ettiği değerleme kuruluşu adına hem de şahsı adına oy kullanabilecektir.”

4)     Oy verme ve oyların sayılması işlemi nasıl olacak?

Birlik Statüsünün “Genel kurul toplantısı” başlıklı 13’üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esasına göre yapılacaktır.

Üyelerimiz, SMS ile iletilen Sandıklarda oy kullanabileceklerdir.

5)     Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimleri nasıl gerçekleştirilecek ve seçim sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

Birlik Statüsünün “Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi” başlıklı 15’nci maddesi ile düzenlenmiştir:

MADDE 15- (1) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçiminin yapılacağı genel kurul toplantılarında, seçimlere katılacak Birlik üyeleri ve üyelerin temsilcilerinin listesini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime ilk toplantı tarihinden en az on beş gün önce tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esasına göre ve yargı gözetimi altında yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki iş günü içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kurul, Kanunun uygulanması açısından itiraz hakkına sahip olup, Kurul tarafından yapılan itiraz da aynı şekilde incelenir ve karara bağlanır.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra birleştirme tutanağı Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Seçim kurulu tarafından tutanağın düzenlenmesini takiben 2 iş günü içerisinde seçimlere itiraz başvuruları yapılabileceğinden, Birlik internet adresi üzerinden yayınlanan tutanak kesin seçim sonucu olarak değerlendirilmemelidir.

İtiraz süresinin tamamlanmasını takiben varsa itiraz başvuruları seçim kurulu tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır.

Birlik Statüsünün “Genel kurul toplantısı” başlıklı 13’üncü maddesi beşinci fıkrası; “Genel kurul kararları, Kurulun onayı ile bu onayın gecikmesi halinde ise, genel kurul kararlarının Kurula sunulmasını izleyen bir ay içinde yürürlüğe girer. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanması, genel kurulun yeni bir karar vermesini gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, Kurul tarafından bu durumun Birliğe bildirildiği tarihten itibaren, on beş gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.” hükmünü içermektedir. Buna göre Sermaye Piyasası Kurulunun, genel kurul kararlarını onaylaması takiben genel kurul süreçleri sona erecek ve yönetim organları görevlerine başlayacaktır.

6)   HES Kodu Uygulaması

Genel Kurul toplantı salonuna girişte HES Kodu Kontrolü uygulaması gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin HES Kodlarını hazırlamaları kalabalıkların oluşmasını engelleyecektir.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Toplam 629  Kayıt ve 16  sayfa.
1.  Sayfa - 1 - 40 arası kayıtlar gösteriliyor.