Bilgiler alınıyor...

Değerli Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiştir. Asgari Ücret Tarifesi, 04.01.2021 Tarih ve 31354 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği