Bilgiler alınıyor...

Sayın Üyemiz,

13.10.2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU başkanlığında; Organize Sanayi Bölgelerinde Birliğimiz Üyeleri tarafından gerçekleştirilen değerleme çalışmaları hakkında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Birliğimizin yanı sıra Bankalar ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları katılım sağlamıştır. Toplantıda benimsenen görüşler çerçevesinde; Birliğimiz, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından görevlendirilecek uzman kişilerden oluşacak komisyonun belirlenmesi, belirlenen komisyon tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek değerleme faaliyetlerine ilişkin “İyi Uygulama Kılavuzu”nun oluşturulması hususu gündem bulmuştur.

Komisyon tarafından mutabakatla tamamlanan ve Kurul tarafından da yayımlanması uygun bulunan “İUK 314.1 – Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Endüstriyel Üretim ve Depolama Amaçlı Gayrimenkuller için İyi Uygulamalar Kılavuzu”, kılavuz eki “Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılacak Değerleme Faaliyetlerinde Organize Sanayi Bölge Yönetimlerinden Talep Edilecek Bilgi Ve Belge Formu” ve örnek vaka analizi Birliğimizin www.tdub.org.tr internet adresimizde Değerleme Standartları alt başlığı altında yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği